रांडीशी केलेला एकदम जबर सेक्स Marathi Sex Stories

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit webvitaminufa.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

रांडीशी केलेला एकदम जबर सेक्स Marathi Sex Stories

Unread post by sexy » 17 Jun 2016 04:26

Marathi Sex Stories ही अशीच एक रांड , तिला रात्रभर झवलो, पण असं जबर झवलो की सोय नाही.

नेहमीप्रमाणे बाथरूम मध्ये आघोळीला पाठविली आणि मग थोडा वेळाने आत गेलो , शॉवर खाली तोंडात देणे हा माझा आवडता प्रकार , मग काय तिला वाकवली तिच्या झिंझ्या पकडल्या आणि तिच्या नरड्या पर्यन्त लंड घातला , दणदण दणके दिले आणि मग काय पाच मिनिटांनी ओरल क्रीमपाय , घसा खसा खसा झवला आणि आहा चिक शूट केलं , यावेळेस फार चिक गाळल , तिच्या नाकातून थोडं बाहेर आलं , मग माझा लंड पूर्ण शांत होई पर्यन्त तिच्या तोंडात घातला.
ती शोवर घेऊन बाहेर आली मग थोड्यावेळ बॉल चोळले आणि सरळ गांड मारली . परत तिला सरळ केली आणि तिच्या तोंडात दिल , पण मला जोर चढला आणि मी तिचं तोंड पूच्ची सारखं झावू लागलो . आणि परत आतच शूट केलं , यावेळेस पण तिच्या नाकातून बाहेर आलं आणि निम्म पोटात .

तिला म्हटलो तसच राहू दे , पंधरा मिनिटांनी परत ताठ , मग पूच्ची मारली , माझ्या चिकाणी तिचा चेहरा पूर्ण भरलेला होता , तिची पूच्ची फार ढील्ली होती काय मजा नाही मग काय बॉल झवले , परत माझ्या चिकाणी भरलेला तिचा चेहरा दिसला मग काय बॉल सोडले आणि परत तोंड झवले , आणि 2 मिनिटांनी परत तोंडात शूट केले , आता मी थोडा शांत झालो .

1 तासानि परत ताठ , मग तिला कॉटवर पाठीवर झोपवल , तिची मान बाहेर काढली , आणि तिच्या तोंडात झावायला सुरुवात केली , पण माझा स्टॅमिना कमी होता 1 मिनिटात भळभळ तोंडात शूट केलं , तिचा थुका आणि माझा चिक यांचं मिश्रण तिच्या नाकातून तोंडातून बाहेर आलं. तिच्या डोळ्यात सगळं चिक गेलं , तिचे केस सगळे चिकट आणि थुकात भिजले. तिच्या बॉल वर फटके मारून ते लाल केलं , तिच्या गांडीत चिक , पुच्चीत चिक , तिचे केस माझ्या चिकट भरलेले , तिच्या नाकात माझ चिक , तिच्या तोंडात माझ चीक तिला तर मी चिकात आघोळ घातली