गुबगुबीत सरिता चे लावण्य Marathi sex story

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit webvitaminufa.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

गुबगुबीत सरिता चे लावण्य Marathi sex story

Unread post by sexy » 31 Aug 2015 03:41

Marathi Sex Stories मी चोरून एका खिडकी तून गुबगुबीत सरिताला पाहत होतो. मी एक आवंढा घोटला.. त्या आता आपल्या परकरची नदी सोडत होत्या परकरची नाडी सुटली आणि त्यासरसी त्यांचा परकर खाली गळून पडला त्यांनी त्यातून पाय काढून घेतले त्यांची नीकर हि व्हाईट होती. मी त्यांच्या गोर्यापान लूस लुशीत मांड्या पाहू लागलो एक मन म्हणत होत कि नाही हे चुकीच आहे तर दुसरे मन म्हणत होत कि बरोबर होतंय.. पण इकडे माझ्या लंडने दुसऱ्या मनाचं ऐकत माझा लंड ताठरला… समोर सरिताला पाहून माझा लंड ताठरला हे बघून मला चूक वाटली मी मान खाली घालूनच त्यांना सॉरी म्हणालो. कारण त्यांनी मला पहिले होते. त्या मला बघूनच तश्या करत होत्या. हे मला जाणवले.

ती म्हणाली अरे सॉरी कसलं म्हणतोस हे न्याचरल आहे, हे बघ न्याचरल भावनांना थाबावू नये, चाल आता आली ना तुझ्या अवयवाला ताठरता तर मग त्याचा उपयोग करून घे पाहू.

मी एका हाताने माझा लंड बाहेर काढत पूर्ण नागडा झालो. हाताने हलवत मी त्यांच्या समोर उभा राहिलो. सरिता बाई हे सर्व पाहत होत्या त्या आता माझ्या जवळ आल्या व त्या बोलल्या आता तू
मला सांगितलस आता मी बघते हात लाऊन म्हणून मला सोफ्यावर बसवले, एक वेगळाच अनुभव येत होता सरिता बाई चा माझ्या लिंगाला झालेले स्पर्श सुखदायक होता. त्यांची नाजूक बोटे हळू हळू माझ्या लिंगावर फिरत होती. त्यांच्या हातची चिमटी माझ्या सुपारी वर होती मला कसतरी वाटत होत. त्यांनी माझ्या लिंगावर कंडोम चढवला व त्या बाजूला झाल्या मी आणि एक आवंढा घोटला. मला काहीच काळात नव्हत कि हे सत्य आहे कि स्वप्न…त्या बोलल्या आता तू मला माझ्या शरीराची तहान भागवून दे. असे म्हणत त्या सोफ्यावर चढल्या.

मी शांत पणे पाहत होतो, सरिता बाई नि हाथ मागे घेऊन ब्रा चे हुक काढायचा प्रयत्न केला पण तो येत नव्हता त्या मला म्हणाल्या, अरे जरा माझा हुक काढ ना.. मी काही न बोलता त्यांच्या पाठी वरचा ब्रा चा हुक काढू लागलो त्यांची गोरी नितळ पाठ आणि त्याच्या घामाचा सुगंधा मुळे मी वेद होत होतो पण मी कंट्रोल मध्ये होतो… त्यांनी हुक सुटल्यावर लागलीच आपली ब्रा काढून टाकली त्या बरोबर त्यांचे मघापासून बंधिस्त असणारे उरोज मुक्त झाले आगदी वयात आलेल्या मुलीसारखे अजूनही ते दिमाखात ताठ उभे होते जराही सैलसर पण त्यात नव्हता. त्यांनी मला पुढे बोलावले व आपले स्तन दाखवत त्या बोलल्या हे बघ याला स्तन म्हणतात हे त्याचे बोंड म्हणजेच निपल आणि त्याभोवती जे आहे त्याला आरोळ म्हणतात, गरोदर पनामध्ये या निपलचा गुलाबी रंग निघून जाउन ते जांभळे होतात त्यांची साईज हि वाढते आणि त्यात दुध तयार होते जेव्हा निपल चोखले जाते तेव्हा त्यातून हे दुध बाहेर येते, आता तू माझे हे स्तन हाथात घे आणि बघ कसे आहेत ते …

मी सरिता म्याडम चे गुबगुबीत स्तन हाथात घेतले त्या बोलल्या हा आता दाबून बघ ते मऊ आहेत कि घट्ट आहेत ते मी स्तन दाबू लागलो, त्या बोलल्या आता माझी निपल्स चोखून बघ. मी सरिता चे निपल्स चोखू लागलो. मला अजूनही जे चालाल आहे त्यावर विश्वाश बसत नव्हता. त्यांनी मला थांबवले व त्यां मला म्हणाल्या माझी नीकर तू जरा खाली कर मी इल्यास्टिक मध्ये हाथ घालून त्यांची नीकर खाली सरकवली. मला मोह आवरेना लगेच त्यांना खाली झोपवले लवडा ताठ झालेला, तिच्या मांड्या फाकव्ल्या व लगेच तिच्या पुचित लवडा घातला व झवू लागलो अर्धा तास तिला झवून काढले. जवळ जवळ तीन वेळा तिला झवली. नंतर असेच सुरु राहिले….