परप्रांतीय (Alien) -marathi story of nonhuman and 2 girls

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit webvitaminufa.ru
User avatar
rajkumari
Platinum Member
Posts: 1095
Joined: 22 May 2016 03:53

परप्रांतीय (Alien) -marathi story of nonhuman and 2 girls

Unread post by rajkumari » 10 Aug 2016 03:18

परप्रांतीय
लेखक :- विकी
(फक्त प्रौढांसाठी)
This is a pure fantasy. Any resemblance to living or dead people is purely coincidental. All characters are of legal age of 18+.


मदन एक परग्रहावरचा रहिवासी मुंबईत आला आहे व पृथ्वीवरच्या मानवाचे कामजीवन या विषयावर तो संशोधन करत आहे. सोनल उर्फ सोना व तिची मावस बहिण चैताली उर्फ चिनु त्याच्या मानवी लैगीक अभ्यासाचे विषय आहेत. सोना ही पुरुष्द्वेष्टी आहे तर चिनु स्वताला लेस्बीयन समजते.परप्रांतीय १ - ओळख


मी व सोना एकाच कॉलेजमध्ये एम ए करत होतो. आमची चांगली मैत्री होती, पण तिला ही कल्पना नव्हती की मी केवळ परप्रांतीयच नाही तर या पृथ्वीवरचा मानवही नाही. मी रेवा गृहाचा रहीवासी आहे. रेवा गृह पृथ्वीपासुन १५ कोटी प्रकाश वर्षे दुर आहे. माझ्या युनिव्हर्सीटीने एका प्रोजेक्टसाठी इतक्या लांबुन मला मानव जातीचा अभ्यास करायला येथे पाठवले आहे. मला जो प्रोजेक्ट दिला आहे त्यात मानव जातीत राहुन मानवी कामजीवनाचा अभ्यास करायचा आहे. या देशात कामशास्त्र प्रथम विकसीत झाले हे आम्हाला माहीत असल्याने या प्रदेशाची निवड करुन मला मानवसदृश्य रुपात हिंदुस्तानातल्या मुंबईला त्यासाठी घाडण्यात आले.

आम्हाला "रेवा" म्हणुन ओळखतात. आम्हाला या विश्वातील इतर सजीवांच्या रुपात स्वतःला बदल करता येतो. मानवी रुपच नाही तर अमीबासारखा सुक्ष्म जीव किंवा किटक, पाण्यातले लहान मोठ्या जीवांपासुन तुमच्या पृथ्विवर काही लाख वर्षापुर्वी अस्तित्वात असलेल्या डायनासोरचे रुपही घेणे आम्हा रेवांना शक्य असते.

आमच्या ग्रहावरुन गेली लाखो वर्षे पृथ्विवर अनेक अभ्यास पथके पाठवली गेली. त्यातले काही रेवांना तुम्ही ’देव’, ’गॉड’, ’मसीहा’, ’महापुरुष’ म्हणुन ओळखता, कारण त्यांनी तुमच्या पृथ्विवर मानव जातीत राहुन तुमच्यासाठी खुप काही केले. असो. जसे तुमचे एनजीओ करतात तसे.

मला दिलेले काम तसे खुपच छोटे आहे. मला मानव जातीतील शिक्षण पद्धती व विशीष्ठ लैगीक भावनांचा अभ्यास करणे हा माझा इथे येण्याचा उद्देश आहे. त्यासाठी मला मानवात राहणे जरुरी आहे. मी मुंबईत अल्यावर एका सहा फ़ुटी तगड्या व देखण्या तरुणाचे रुप धारण केले आहे व मदन असे नाव लावले आहे. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, जरुर भासली तर मी स्त्री रुपही धारण करु शकतो. तुमच्या मुंबईत हिंदुस्तानातील सर्व प्रदेशातील परप्रांतीयांची इतकी भरताड आहे की मला इथे राहुन मला या पृथ्वीवरील सर्व मानवांचा अभ्यास शक्य आहे.

आमच्या रेवा गृहावर गेली काही लाख वर्षे रेवांचे प्रजनन हे अनैसर्गीक पद्ध्तीने कारखान्यात होते. म्हणुन आमच्याकडे कामजीवन असे नाहीच. केवळ एक अभ्यास म्हणुनच ह्या विषयाकडे आमच्या इथे पाहीले जाते. पण जेव्हा मानवी स्वरुप धारण करतो तेव्हा आम्ही मानवासारखे कामक्रिडा करु शकतो. पण आमच्या कामक्रिडा करण्यात एक मोठा फरक आहे. खऱ्या मानवा सारखी मानवी रुपातील रेवांची ताकद मर्यादीत नसते. कितीही वेळा व कितीही वेळ संभोग करणे आम्हाला शक्य असते व आमचे विर्यपतन होत नाही कारण तशी ग्रंथी आमच्या शरीरात नाही. त्यामुळे मानवी संभोग हा आमच्याकडे कुतुहलाचा विषय आहे.

आमची संभोगाची ताकद अमर्याद असली तरीही आम्ही रेवा अभ्यासक एका मर्यादेबाहेर जात नाही. कारण मानवी जीवाला अपाय करायची आमची इच्छा नाही. शक्य तोवर अमानवीय वाटेल असे मी तरी काही करत नाही.

तर मी मुंबईत ज्या कॉलेजला प्रवेश मिळवला आहे तेथे माझ्या वर्गात असलेली सोनाली व तिची मावस बहीण मोनाली हे सर्वप्रथम त्यांच्या नकळत माझ्या अभ्यासाचे विषय बनले आहेत.

सोनाली उर्फ सोना ही माझी मैत्रीण आहे. तिचे वडील दिल्लीतील वजनदार राजकीय नेते आहेत व सध्या पत्नीसह दिल्लीत असतात. २२ वर्षाची सोना दिल्लीला शालेय व बी ए पर्यंत शिक्षण करुन ’गांधीजीच्या राजकीय जीवन’ ह्या विषयावर एम ए करायला मुंबईत आली व एकटी इथे राहत आहे. कुलाब्याच्या अश्विनी अपार्टमध्ये तिचा फ्लॅट आहे.

सीइटीची परीक्षा द्यायला गोव्याहुन आलेली तिची २० वर्षीय मावसबहीण मोनाली सध्या तिच्याबरोबर रहाते.

सोना दिल्लीत असताना अत्यंत शिष्ठ व पुरुषद्वेशी म्हणुन ओळखली जायची. माझ्या निरीक्षणात मी एक वेगळा नमुना म्हणुन सोनाला निवडले. तिच्या मी केलेल्या मनोवैज्ञानीक विश्लेषणात मला जे काही आढळले त्यासाठी तिच्यावर योग्य उपाययोजना करण्यासाठी तिला माझ्या प्रभावाखाली आणणे जरुरी होते.

सोनाने लहानपणी तिच्या काका व तिच्या चुलत भावंडांचे त्यांच्या पार्टीतल्या काही राजकीय आकांक्षा असणाऱ्या तरुणींबरोबर चाललेले विकृत लैगीक चाळे पाहिलेले होते. कोवळ्या वयात पाहीलेले तो स्त्री पुरुषांमधले लैगिक खेळ पाहुन ती पुरुष जातीवर द्वेश करायला लागली होती. मला असे आढळले तिच्या पुरुषद्वेशचे हे खरे करण होते

मला तिची मुंबईतली रोजची दिनचर्या माहीत होती. सकाळी ती लायब्ररीत बसायची. एक दिवस मी सोनासमोर बसलो. तिच्या मनाच्या कोपऱ्यात दडलेला पुरुषांवरचा राग काढायला मला तिचे ब्रेनवॉश करायला लागले. तिच्या विचारांना बदलुन नियंत्रीत करायला मला केवळ एक तास लागला. तिच्या मनातल्या जुन्या कटु आठवणी मी पुसुन टाकल्या व तिच्या नैसर्गीक तारुण्यसुलभ भावना मी जागृत केल्या.

खर तर सोना एक आकर्षक युवती आहे. नावासारखा सोनपरी आहे. सोन्याच्या वर्णाची. पट्कन एखाद्या पाहिले तर सोना तुम्हाला कदाचीत सोनाली बेन्द्रेसारखी दिसते. एकदम सडपातळ बांध्याची सोना साडेपाच फ़ूट उंच आहे. एखाद्या मॉडेलला शोभेल अशी तिची मापे आहेत ३२ २६ ३४ .

तिला नेहमी धट्ट जीन्स व टीशट्‌र्मध्ये फिरणे आवडते. तिचा आकर्षक चेहरा, हरीणीसारखी नाजुक लांब मान, उंचीच्या मानाने छोटे वाटणारे टोकदार स्तन, तिच्या लांबलचक मांड्या व पाय, सुडौल प्रमाणशीर कुल्ले असे तिला मिळालेले दैवी देणे घट्ट जीन्समघुन सर्वांचे लक्ष वेधुन घेते, अगदी माझ्यासारख्या अमानवी रेवाचेही.

सोनाच्या मानवी भावनांवर मला प्रयोग करावयाचे असल्यामुळे मी एकदम घाई गडबड न करता शांतीने काम करु इच्छीत होतो. मी तिला भेटलो व तिच्या मनातली पुरुष द्वेशाची भावना प्रथम साफ केली. दुसऱ्या दिवशी मी तिच्याबरोबर कॉफी प्यायलो व तिला माझ्या पुर्ण नियंत्रण आणले. माझ्याकडे पहाण्याचा तिचा दृष्टीकोन व भावना आता बदलल्या होत्या. हे पाहुन मी एक रेवा असुनही मला आनंद होणे सहाजिक होते. सगळ्यात मोठा विनोद म्हणजे ती मला तुमच्या बॉलीवुडमधला एक हीरो समजायला लागली होती. तुम्ही मानव फार सिनेमा पहाता त्याचा हा परिणाम!

तुम्हाला मी सांगीतले आहेच की मला कुठलेही रुप घेता येते. माझ्या मुंबईतल्या वास्तव्यात मी बऱ्यापैकी देखणा चेहरा, ६ फूट उंची, अमिताबचा आवाज व केसाची स्टाईल, रितीक रोशनची शरीरयष्टी असे माझे व्यक्तीमत्व घेतले होते.

आमची रेवांची बुद्धीमत्ता ही तुम्हा मानवाच्या अनेक पट असते, शिवाय तुम्ही तुमच्या संगणकात जशी हवी ती माहीती व ज्ञान सेव करता, तसे आम्ही रेवांना आमच्या मेंदुत साठवणे शक्य असल्यामुळे मला सोनाला तिच्या अभ्यासात व तिच्या थिसीसमध्ये तिला मदत करणे हे माझ्यासाठी फारच सहज काम होते. तिला पटवणे त्यामुळे मला फार सोपे होते. एका आठवड्यातच तिला माझी इतकी जवळीक वाटायला लागली की सोनाचे पान माझ्यावाचुन हलेना. तिला सतत माझ्याजवळ रहावेसे वाटायला लागले व मी नजरेआड झालो तर ती बेचैन होवु लागली.

थोडक्यात ती माझ्यावर प्रेम करु लागली.

आता मला सोनाचे हे मानसीक प्रेम शारीरीक प्रेमात बदलायचे होते.

मी तिच्या घराजवळच एक छोटा पण आलीशान फ्लॅट मिळवला. त्यामुळे सोनाच्या घरी मला जाणे व तिला माझ्या जवळ आणणे शक्य झाले. माझ्या योजनेप्रमाणे मला आता पुढची पायरी गाठुन सोनावरचा माझा प्रोजेक्ट संपवायचा होता.

इकडे सोनाची तर झोप उडाली होती. माझ्या शिवाय तिला काहीच सुचत नव्हते. सोना माझ्या प्रेमात पडल्यापासुन अधिकच सुंदर दिसायला लागली होती. साडेपाच फुट उंचीच्या सोनाचे काळेभोर टपोरे डोळे, किंचीत कुरळे काळे केस. बदामाच्या आकाराचा आकर्षक चेहरा, शरीराचे सर्व जागच्या जागी असलेले अवयव. सडपातळ बांधा, भरगच्च असुनही मोठे न वाटणारे स्तन तिच्या टाइट फिटींगच्या कपड्यात कुठल्याही मानवाचा तिला नुसते पाहुन उठवण्यात पुरेसे होते. पण मी मानव नव्हतो!

तिच्या मनात मी निर्माण केलेल्या माझ्यावरच्या प्रेमामुळे, माझ्या सहवासात तिची स्तनाग्रे सतत ताठरलेली असत व तिची योनी पाझरत असे. त्यामुळे ती सतत तिच्या मांड्या आवळत असे हे माझ्या अमानवीय नजरेतुन सुटले नाही.

मानव जातीच्या शरीरशास्त्राच्या माझ्या माहीतीमुळे मला कल्पना होती की माझा प्रयोग पुढे न्यायला ही योग्य वेळ आली आहे. तिच्याबरोबर वागताना मीही तिच्यावर योग्य परिणाम होईल अशी शरीर बोली दाखवायला सुरवात केली. माझा हात तिच्या शरीराला वारंवार लागायला लागला. जाणीवपुर्वक सोनाच्या सहवासत असताना माझ्या लिंगाची लांबी व जाडी वाढवुन, मी तो बदल माझ्या जीन्स किंवा तुमानीतुन सोनाला दिसेल, जाणवेल व कधी मधी स्पर्श होइल याची मी खबरदारी घेत असे. मी अजुनही प्रेमाचा उच्चार न करता तिला तिच्या भावना मी ओळखुन तिच्यांशी मी सहमत आहे हे तिला दाखवत होतो.

सोना २२ वर्षाची होत आली तरी अजुन कुंवारी होती व तिला इतकी वर्षे जपलेला तो अमोल ठेवा तिला माझ्यावर उधळण्याची घाई झाली होती. पण सोनाच्या स्वभावानुसार ती तिच्या मर्यादेबाहेर जाणार नाही याची मला कल्पना होती. पुढाकार मलाच घ्यायचा होता. पण जाणुन बुजुन मी घाई करत नव्हतो. माझ्या हस्ते तिचे अजुनपर्यंत शाबुत राहीलेले कौमार्याचे ’सील’ लवकरच तुटणार होते. पण त्या आधी तिला अजुन थोडे व्याकुळ करणे हा माझ्या ’प्लान’चा भाग होता.

तिचा २२ वा वाढदिवस दोन दिवसावर आला. त्या संध्याकाळी मी तिच्या घरी गेलो. जाताना एक चांगल्या वाइनची बाटली व तिच्या आवडत्या रॉबी विल्यमची सीडी व पिझ्झा घेवुन गेलो.

मी येणार हे तिला मी सांगीतले होते त्यामुळे मी पोचलो तेव्हा ती अतिशय आतुरतेने माझी वाट पहात होती.

"मदन माय डार्लिंग, यु आर मोस्ट वेलकम."

दार बंद करता करताच तिने मला घट्ट मिठी मारली. मी हा चांस न सोडता तिच्या ओठावर माझे ओठ टेकवुन तिचे ओझरते चुंबन घेतले. मानवी किंवा अमानवी पुरुषाने तिच्या ओठाचे घेतलेले ते पहिले चुंबन होते.

"ये! माझ्या घरी तुझे स्वागत!" माझ्या किसने तिला नशा आली होती. तिने मला तिच्या ड्रॉईंग रूमच्या सोफ्यावर बसवले व ती मला चिकटुन बसली.

"सोना मी तुला आज येतो सांगीतले म्हणुन मी आलो. पण मला जास्त वेळ आज थांबता येणार नाही"

"का रे? काय झाल?" तिने हात माझ्या कंबरेवर नेला.

मी माझा हात तिच्या खांद्यावर ठेवत तिला विचारले. "सोना मी तुझ्या जवळ एक फ्लॅट बघीतला आहे. तो मला पसंत पडला आहे व मला आज ते डील नक्की करायचे आहे. हे डिल आज मी केले नाही तर नाहीतर ती जागा जाइल."

मी तिच्या इतक्या जवळ रहाणार हे ऐकुन तिने आनंदाने मला कडकडुन मिठी मारली व माझे लांब रुंद चुंबन घेतले.

पण मी जास्त वेळ थांबणार नाही हे ऐकून ती जरा हिरमुसली. तिला जरा खुलवण्यासाठी मी थोडा वेळ इकडच्या तिकडच्या कॉलेजच्या गप्पा मारल्या. तिने मला त्या थोड्या वेळातही तिच्या बालपणाच्या अनेक गोष्टी सांगीतल्या. मी तिच्या हातात हात देवुन तिचे ऎकत होतो.

टेबलावर बर्फाच्या बकेटमध्ये ठेवलेली मी आणलेली वाइन चांगली थंडगार झाली होती. मी वाइन ग्लासात ओतली व ग्लास तिच्या हातात दिला. तिने डिवीडीवर एक स्लो म्युसिकचा आल्बम लावला. व मला हात धरुन उठवले व आम्ही मंद आवाजात लावलेल्या गाण्यावर नाच करु लागलो. नाचताना ती माझ्या अगदी जवळ आली होती. मी तिला मिठीत घेतले. तिला मी माझ्या इतकी जवळ घेतले की तिचे स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले. तिचे टोकदार स्तन तिच्या शर्ट व ब्रामधुनही मला छातीवर टोचत होते. माझ्या स्पर्शाने ती चांगलीच उत्तेजीत झाली होती.

कहीही न बोलता आम्ही स्लो बीट्सवर नाचत राहीलो. त्या दिवशी मला तिच्याबरोबर जास्त वेळ घालवायचा नव्हता. मग मी तिला परत मी घेत असलेल्या फ्लॅटबद्दल सांगीतले. मी आता जाणार या भावनेने तिने मला परत तिच्या मिठीत जखडले. माझ्या ओठावर तिचे ओठ आले. तिची जिभ माझ्या जिभेला चाळवु लागली. मी तोंड पुर्ण उघडुन तिची जिभ चोखु लागलो. एक हात तिच्या पुश्ट स्तनावर नेवुन मी आळीपाळीने दाबले व स्तनाग्रे चिमटीत पिरगळली.

तिने पाय उंचावुन तिचा योनीप्रदेश माझ्या लंडावर दाबला व माझ्या लिंगाचा ताठरपणा जाणवताच ती त्यावर आपली योनी रगडु लागली. ती इतकी तापली होती की तिच्या त्या आवेगाची धग मला कपड्यामधुनही चांगलीच जाणवली.

मी तिच्या मिठीतुन वेगळा झालो. ती मला सोडत नव्हती. पण फ्लॅटच्या डीलची थाप मारुन मी निघालो होतो. ती रडवेली झाली होती. पण माझ्या प्लॅनप्रमाणे तिला भरपूर तापवणे मला भाग होते.

मी तिचा निरोप घेवुन निघालो तरी मी एक सुक्ष्म आकाराचा एक रोबो तिथेच ठेवला. हा रोबो तिच्या नकळत तिच्या अवती भवती राहुन तिची प्रत्येक हालचाल कॅमेरात कैद करुन, ट्रांसमीट करुन मला माझ्या आयोनीक स्क्रिनवर दाखवणार होता.

मी माझ्या घरात बसुन तिच्या हालचाली पाहत होतो. बराच वेळ ती उदासपणे तिच्या बेडवर बसुन राहीली. मग ती आरश्यासमोर उभे राहुन तिने स्वतःचे बराच वेळ निरिक्षण केले. आपल्या प्रतिबींबाकडे पहात ती अंगावरचा एक एक कपडा उतरवायला लागली. बराच वेळ नग्नावस्थेत उभी राहुन आपले स्तन आपल्या हाताने दाबत आरश्यात ती स्वतःला न्याहळत राहीली. एसीची थंड हवा तिच्या स्तनाना जाणवला तसे ती शहारली. तिचे स्तनाग्रें कडक होवुन त्याची टोके आणखीन लांब झाली. त्यावर तिने बोट नेले व ती हवीशी वाटणारी संवेदना ती बराच वेळ अनुभवत राहीली.

ती बाहेर आली व आइस बकेट्मधली वाइनची बाटली व ग्लास घेवुन आत गेली. बेडवर बसुन तिने ग्लास भरला व दिव्याच्या प्रकाशात सोनेरी रंगाची दिसणारी वाइन पहात राहीली. तिने एक घुटका घेतला. तिला ती चव आवडली व तिने एका घोटात ग्लास रिकामा केला. परत अर्धा ग्लास भरला व बाटली तोंडाला लावली.

जाणीवपुर्वक तिने काही थेंब आपल्या दोन्ही स्तनांवर सांडवले. थंड वाइननच्या स्पर्षाअने तिची स्तनाग्रे आणखीन सुजुन टप्पोरी झाली व लांब झाली. हाताला तिचे निप्पल तिला दगडासारखे कडक लागत होते. ती आपली बोटे स्तनांवर गिरवत अधिकाधिक उत्तेजीत होत होती.

तिने परत थोडी वाइन आपल्या स्तनांवर ओतली. तिने वाकुन आपल्या स्तनावरचे थेंब चाटले. त्या स्पर्शाने तिचे निप्पल ते जणू स्फोट होवुन बाहेर येतील इतके ते कडक झाले.

ती परत परत थंड वाइन ओतत राहीली व ते ओघळ शरीरावर चोळत राहीली. तरीही थोडी वाइन तिच्या शरीरावर खाली ओघळली. वाइनचे ओघळ तिने आपल्या पोटावर चोळली. तिने वाकुन आपले स्तन परत चाटले. आपले छोटे स्तन हातात घेवुन ती डोळे बंद करुन निप्पलशी खेळु लागली. आयुष्यात कधीही न अनुभवलेली एक वेगळीच मजा तिला येत होती.

स्तनाखाली हात नेवुन तिने स्तन वर केला व स्तनाग्र चाटले. मग दुसरा स्तन वर केला व ओठात स्तनाग्र धरुन चोखले. रिकाम्या होत आलेल्या बाटलीतील वाइन तिने आपल्या शरीरावर ओतली. वाइन तिच्या पोटावरुन ओटीपोटाखालील केसावरुन मांड्यामध्ये ओघळली. ओघळत जाणारी वाइन तिने आपल्या योनीवरील कुरळ्या मऊ केसावर हाताने चोळली.

योनीभागावर फिरणाऱ्या तिच्या बोटाना तिची नाजुक त्वचा गरम लागत होती. तिच्या नकळत तिच्या श्वासाचा वेग वाढला. विचारात हरवत तिने बोटे योनीच्या पाकळ्यावर फिरवायला सुरुवात केली. तिच्या बोटाना उबदार योनीमुख लागत होते. तिने बोट फटीत खुपसले. डोळे मिटुन बोटे फिरवत तिने आपल्या मांड्या रुंदावल्या व बोटांना योनीत फिरायला आणखी वाव दिला. योनीमुखाशी चाळवुन तिने आपल्या उत्तेजीत झालेल्या क्लिटोरीसला नखाने स्पर्श केला. तशी तिच्या शरीरातुन आनंदाची एक गोड शिरशीरी गेली.

तिने बर्फाच्या बकेटमधुन थंड बाटली उचलली व आपल्या उधड्या झालेल्या योनीवर टेकवली. तिच्या मांडीच्या हालचालीने बाटलीचा स्पर्श तिच्या क्लिट्च्या दाण्यावर झाला. त्या थंडगार स्पर्शाने ती अनावर होवुन थरथरली. काही क्षणानी डोळे उघडुन तिने थोडी वाइन योनीवर ओतुन बाटली पुर्ण रिकामी केली व वाईन ती आपल्या दाण्यावर चोळत राहीली. तिचे बोट वाइन व तिच्या योनीरसाने ओले झाले होते. तिने ओले बोट आपल्या जिभेवर ठेवले व चोखले. मग तिने दोन बोटे आपल्या योनीत घुसवली व दाण्याला स्पर्श न करता त्याभोवती बोटे फिरवत राहीली. तिला जाणवत होते की तिची योनी खुप ओली झाली होती. योनीत ओली झालेली बोटे ती क्लिटवर फिरवुन परत योनीच्या भोकात बोटे आतबाहेर करताना तिला एक विलक्षण आनंद मिळत होता.

योनी चोळताना तिच्या योनीत जणु आग लागल्याचा तिला भास झाला. तिने आपले पाय लांब करुन पुर्ण फाकवले व उघड्या पडलेल्या योनीवर थंड बाटली लावली. तिच्या योनीतुन जणु वाफा येत होत्या. पण आतली आग काही कमी होत नव्हती. तिने थंड बाटली योनीत घासायला सुरवात केली. आइस बकेटमध्ये ठेवलेली बाटली अद्याप थंडगार होती. तिच्या अंगातुत शिरशीरी जात होती. पण तो थंडपणा तिच्या शरीरात उठलेल्या वणव्याला काही गारवा देत नव्हता.

तिने बकेटमधला एक बर्फाचा खडा उचलला व स्तनाग्रावर ठेवला. थंड बर्फ ती दोन्ही स्तनावरुन फिरवत राहीली. तिच्या तोंडातुन अनेक अस्फुट किंकाळ्या बाहेर पडल्या. योनीवर ती जोराने बाटली रगडतच होती.

ती गुडघ्यावर बसली. काळजीपुर्वक तिने बाटलीचे तोंड आपल्या योनीच्या भोकावर ठेवले व ती बाटलीचे तोंड योनीत आतबाहेर करु लागली. दुसरा हात तिने स्तनावर नेला व आळीपाळीने ती स्तन दाबत आपली बोंडे चिमटीत पकडुन पिळत होती. मधेच तिने बाटली तोंडाशी नेली व उरल्या सुरल्या वाइनचा थेंब चाटला. तोंडाजवळ रिकाम्या बाटलीचे तोंड नेवुन ती जीभ लांब करुन चाटु लागली. तिला वाइनच्या चवीशिवाय स्वतःच्या योनीरसाची अनोखी चव लागली.

परत बाट्ली ती योनीत नेवुन घासु लागली. तिच्या श्वासाचा वेग वाढला तसा तिच्या हाताचा वेग वाढला. शेवटी सुख अनिवार होवुन तिच्या घश्यातुन आनंदाचे हुंकार येवु लागले. एक ओली लाट तिच्या शरीरातुन बाहेर पडुन योनीतुन मांडीवर त्याचे ओहोळ वाहु लागले. प्रचंड वेगाने तिचा श्वासोश्वास होत होता.

"मदन माझ्या लाडक्या मदन" असे पुट्पुटत ती एका बाजुला कलंडली व डोळे मिटुन निपचीत पडुन राहीली. तिचा श्वासाचा वेग हलके हलके कमी होत गेला. तिच्या हातातुन बाटली घरंगळुन गादीवर कधी पडली हे तिला कळले नाही.


पुढे चालु.......................

परप्रांतीय २ - दोघीडोअर बेलच्या आवाजाने सोनल खडबडुन जागी झाली पण तशीच पडुन राहीली. परत बेल चिवचिवली म्हणुन ती नाईलाजाने उठली. एक जोरदार आळस देउन ती आरशासमोर उभी राहिली. तिची झोप खाडकन उडाली कारण आरसा तिला सांगत होता की तिच्या अंगावर काहीच नाही. गावुन घालताना तिने घड्याळात वेळ पाहिली. १२ वाजुन गेले होते, म्हणजे चिनु एकदाची उगवली होती. गावुनची बटणे नीट लावत सोनाने दार उघडले.

"काय हे चिनु! मी तुला लॅच की घेवुन जा सांगीतले होते ना?" सोनाने आपल्या मावसबहिणीला डोळ्यातली झोप चोळत दटावले.

"मॅडम तुम्ही दार आतुन बंद केले होते. दार आतुन बंद केल्यावर जगातली कुठची की दार उघडते हे सांगाल का?" चिनुने हातातली चावी नाचवत तिची फिरकी घेतली. मग नाटकी अविर्भावात तिने विचारले, "मिस सोना, मी तुम्हाला डिस्टर्ब तर नाही केले ना? तुझ्या त्या मदनला तु बाथरूमच्या आत लपवला आहे का तुझ्या बेडरुममधेच आहे तो?"

"तो कुठे आहे ते ये तु बघायला." सोनाने खोट्या रागाने तिच्या कुल्ल्यावर एक फटका मारला व ती परत आत बेडरूममधे गेली. चिनु तिच्यामागे जात तिला मागुन मिठी मारली व तिला अडवत विचारले. "ए तु त्याला आजही तसाच सुका जाउ दिलास?"

सोना तिला मागे ढकलुन आत गेली. चिनुने तिचा पिच्छा न सोडता तिला मागुन परत मिठी मारली व आपली भरघोस ४० साइजची छाती सोनाच्या पाठीवर रगडत चिनुने तिला विचारले, "सोना सांग ना आज तुझी किती प्रगती झाली? मला काही कळतच नाही. खर तर तो मदन इतका हॅंडसम आहे पण प्रेमाच्या बाबतीत मला तो तुझ्यापेक्षा बावळट दिसतो. मी त्याच्या जागी असती तर मी अजून पर्यंत बरेच गोल मारले असते" चिनुने तिच्या गोव्याच्या फूट्बॉलची आठवण काढली.

सोनाला माहित होते, चिनु तिला मुद्दाम चिडवत होती. तिच्या रुममधे शिरताना सोनाने एक मोठा सुस्कारा सोडला. चिनु तिच्या मागुन धावत येवुन तिच्या बेडवर दाणकन उडी मारुन पसरली. सोनाच्या तोंडाकडे पाहत तिने विचारले, "ए खरच त्याने तुला आजही काहीच केले नाही? घरात कोणी नसताना? ए तो माझ्या मित्रांसारखा होमोसेक्स्युअल तर नाही ना?"

चिनु उर्फ चैताली सोनाची मावस बहीण होती व एक होवु घातलेली फॅशन डिसायनर होती. होमोसेक्स्युअल असल्याशिवाय फॅशन डिसायनर होता येत नाही असा तिच्या मित्रमैत्रिणींचा गाढ विश्वास होता.

चिनु जेमतेम पाच फुट उंच होती. गोव्याच्या उन्हात रापलेला तिचा चेहरा फारसा सुंदर नव्हता. मात्र तिची फिगर मात्र दहा वेळा वळुन पहाण्यासारखी होती. गोव्याची जिमनॅस्ट व स्विमींग चॅंपीयन असलेल्या चिनुचे शरीर दहा हजारात उठुन दिसेल असे कोकाकोला बाटलीच्या आकाराचे होते. तिला पाहिल्यावर सर्वात पहिल्यांदा नजरेत भरुन उठुन दिसायचे ते तिचे आकर्षक मोठाले स्तन. पाच फुटी चिनुला ब्रा लागायची ४० साईझची.

याउलट सोना दिसायला अतिशय सुंदर होती. तिचा चेहरा क्लासीक भारतीय सुंदरीचा होता तर तिचे शरीर पाश्चात्य सुंदरीचे. यामुळे चिनुपेक्षा एक वर्षानी मोठी असलेली सोना सुंदरतेत चिनुचा आदर्श व आकर्षण पण होते. सेक्सी व सुंदर सोनाची उंची, तिची सडपातळ काया, तिच्या चरबीचा लवलेशही नसलेल्या मांड्या, तिचे लांबलचक पाय, तिला सुपर मॉडेल बनवु शकेल असा चिनुला ठाम विश्वास होता. त्यामुळे तिने डिझाइन केलेले कपडे नेहमीच सोनाला ती जबरदस्ती घालायला लावायची. सोनाच्या देहावर ते शोभायचेही. सोनाने ती ते घातले की प्रत्येक वेळा चिनु तिला घरात कॅट वॉक करायला लावायची.

चिनुने मदनवर केलेल्या विनोदावर सोनाने काहीच उत्तर दिले नाही. तिला ही चर्चा पुढे करण्यात रस नाही हे जाणुन चिनु उठली "ए सोने मी पटकन शॉवर घेवुन येते. मग तुला आजची धमाल सांगते. चिनु बाहेर पळाली.

वॉश घेवुन ती परत आली. तिने फक्त पुढे दोन नाड्या असलेला पातळ किमोनो घातला होता. घातला कसला, नुसता खांद्यावर अडकवुन नाड्या न बांधता फक्त त्याचा पुढचा भाग एकामेकावर लपेटुन आली होती.

"ए सोना आज मी तुझ्या बेडवर तुझ्याजवळ झोपणार" आल्या आल्या तिने जाहीर केले व सोनाच्या बेडवर स्वतःला लोटुन दिले. सोनाच्या अंगाला चिकटलेल्या चिनुच्या अंगाचा शॉवरनंतर येणारा ताजा नैसर्गीक वास सोनाला छान वाटला. परफ्युम लावण्यावर चिनुचा कधीच विश्वास नव्हता.

चिनुची बडबड चालुच होती. ती सोनाला तिच्या आजच्या गमती सांगत होती. त्या बडबडीकडे सोनाचे अजीबात लक्ष नव्हते. सोनाच्या डोक्यातुन आज मदनने तिचा केलेला पोपट तिच्या मनातुन काही जात नव्हता. चिनुने तिचा झालेला तिचा पचका जाहिरपणे बोलुन दाखवल्यामुळे आता त्या मनस्तापाने तिची झोप उडाली होती. ती चिनुकडे पाठ करुन कुशीवर वळली. तिच्या नकळत तिचा हात अजुनही पाझरणाऱ्या तिच्या योनीवर गेला. ती हळुवारपणे स्वतःच्या उपाशी योनीला हाताने गोंजारत होती.

तिच्या बाजुला चुळबुळणाऱ्या चिनुच्या हाताला बेडवर पडलेली वाइनची लागली. तिने ती रिकामी बाटली नाकाजवळ नेली. वाईनच्या वासाबरोबर त्या बाटलीच्या तोंडाला येणारा सोनाच्या योनीचा वास ओळखायला चिनुला फारसा अवधी लागला नाही. तिला फटकन सोनाची अवस्था कळली. बाटली उशीखाली दडवुन तिने सोनाच्या अंगावर तिचा हात नेला व गावुनवरुनच सोनाच्या पाठीचे चुंबन घेतले.

सोनाला चिकटुन झोपलेल्या चिनुला सोनाच्या अंगाचा व तिच्या पर्फ्युमचा वास आला. त्या वासाबरोबरच चिनुला तिच्या योनीरसाचा पुसटसा उन्मादक वास येत होता. तिला न राहवुन नकळत तिचा हात सोनाच्या स्तनावर गेला. तिने हळुवारपणे सोनाच्या कडक स्तनावर हात फिरवला. सोनाने मगाशी चिनुला दार उघडायच्या आधी गावुन अंगावर घातला होता. पण त्याच्या आत काहीच नव्हते. त्यामुळे पातळ गावूनवरुन चिनुने केलेल्या स्पर्शाने सोनाच्या अंगावर रोमांच उभे राहीले व तिची स्तनाग्रे ताठरली.

User avatar
rajkumari
Platinum Member
Posts: 1095
Joined: 22 May 2016 03:53

Re: परप्रांतीय (Alien) -marathi story of nonhuman and 2 girls

Unread post by rajkumari » 10 Aug 2016 03:18

"चिनु तुझे हे काय चालले आहे?" सोनाचा हा प्रश्न एकुन चिनु भानावर आली. तिला जाणवले तिचा हात कुठे आहे. विजेचा झटका बसल्यागत तिने हात मागे घेतला.

"ए सोना सॉरी ग! मी काय करते आहे याच मला भानच राहिले नाही. रागवु नकोस ग!" चिनु शरमुन बोलली.

पण सोनाला चिनुचा तिच्या स्तनावरचा स्पर्श आवडला होता. तिने स्त्रियांच्या संबंधाबद्दल ऎकले होते, पण तिने चिनुबद्दल तसा वेगळा विचार कधी केला नव्हता. हल्ली एकत्र रहात असताना व लहानपणी तिने चिनुचा अनावृत्त देह बरेचदा पाहीला होता. त्याचे एकीमेकीच्या अंगाप्रत्यांगावर हातही लागले होते पण सोनाच्या आजच्या मनस्थितीत तिला चिनुचा आजचा स्पर्श वेगळा वाटला व त्या स्पर्शाने ती चाळावली. त्या मावसबहीणी लहानपणापासुन एकत्र वाढल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचे एकमेकावर खुप प्रेम होते. अचानक सोनाला चिनुबद्दल आकर्षण वाटु लागले. तिच्या अंगाचा स्पर्श हवासा वाटु लागला.

"इट इज ओके चिनु. मी रागावले नाही" असे म्हणुन सोना वळली व तिने चिनुकडे तोंड केले. चिनुकडे प्रेमाने पाहुन तिने तिच्या गालाचे चुंबन घेतले. "चिनु मी तुझ्यावर कशी रागवु शकेन? आणी खर सांगायचे तर तु केलेस ते मला आवडले." सोना हे बोलत असतानाच तिला जाणवत होते की तिची स्तनाग्रे आणखी कडक होत होती. तिच्या योनीतुन येणाऱ्या पाण्याने तिच्या मांड्यात ओले वाटायला लागले.

चिनुला परत सोनाच्या योनीरसाचा वास आला. तिने तिचा हात सोनाच्या अंगावर टाकला. सोना चिनुच्या अजुन जवळ सरकली व तिने चिनुच्या ओठावर तिचे ओठ ठेवले.

सोनाच्या किसने चिनुच्या छातीतली धडधड वाढली. चिनुने कितीही आव आणला तरी तिला स्त्री देहाच्या स्पर्शाचा थोडा अनुभव होता. पुरुषाच्या देहाचा तर अजीबात नव्हता. तिच्या ग्रुपमधल्या मुलींचे सर्व उद्योग चालत व त्या सेक्सवर खुप चर्चा करत. त्यामुळे चिनुची सर्व माहीती ऎकीवच होती.

चिनुने तिचे ओठ उघडले, त्यामुळे सोनाच्या उघड्या ओठातुन तिची जीभ चिनुच्या जीभेला लागली. चिनुची जीभ लगेचच सोनाच्या जीभेशी भिडली व खेळु लागली. चिनुने सोनाचा हात पकडुन स्वतःच्या अंगावर नेला स्वतःचा हात परत सोनाच्या स्तनावर नेला. ह्या वेळेला चिनुने सोनाचा स्तन हातात घेतला व दाबला. त्याच वेळेला ती आपले मोठे स्तन सोनाच्या हातात भरवत होती. आपल्या हातात आलेल्या एकीमेकीच्या स्तनांच्या स्पर्शाने दोघींना कसेसे होवु लागले. दोघीच्या तोंडातुन एकदमच उसासे सुटले.

चिनु कसलेल्या कामातुर स्त्रीसारखे सोनाचे लहान स्तन दाबु लागली. तिने तिचा हात सोनाच्या गावुनमधे घातला व ती सोनाच्या किरमीजी रंगाच्या स्तनाग्राशी खेळु लागली. सोनाच्या स्तनावर चिनुचा स्पर्श होताच सोनाची स्तनाग्रे टवटवीत झाली व इंचभर माना काढुन वर पाहु लागली. नकळतच सोनाच्या तोंडातुन उसासा बाहेर आला.

"चिनु मला वाटते हे आपण चुकीचे करत आहोत. आईग.... पण किती छान वाटतय. तुला कसे वाटते?"

उत्तरादाखल चिनुने सोनाच्या सर्व बटने उघडी असलेल्या गावुनच्या आत तिचा हात खुपसला व सोनाचा एक स्तन बाहेर काढुन त्याचे निप्पल दाबले व तिची जीभ लावुन तिथे चाटले.

"सोना तु मला खुप आवडतेस. मला तुला खावुन टाकावेसे वाटते? मी खावू?" चिनुचे काळेभोर पाणीदार डोळे सोनाच्या बदामी रंगाच्या डोळ्यावर रोखले होते.

"नाही! पहिल्यांदा मी तुला खाणार!" सोनाने चिनुला हळुवारपणे मागे सारले व आपल्या बेडवर झोपवले. ती चिनुच्या ओठाचे चुंबन घेवु लागली. तिने चिनुचा किमोनो पुर्ण उघडला. चिनुने डोळे मिटुन घेतले व ती निपचीत पडुन राहीली. तिचे सावळे अप्रतीम शरीर सोनाला एखाद्या मुर्ती सारखे भासत होते. सोना चिनुच्या गळ्यापासुन तिच्या छातीपर्यंत सर्वत्र चुंबू लागली.

सोनाचा तो आवेग ओसरताच तिने वरुन चिनुकडे पाहिले. चिनुचे मोठे गोल स्तन हिंदकाळत होते. त्यावरचे तपकीरी काळे निप्पल तिच्याकडे रोखुन पहात होते. सोनाने दोन्ही हातात चिनुचे स्तन आवळले व चिनुच्या एका स्तनावर जीभ नेवुन चाटु लागली.

सोनाचे ओठाचा व जीभेचा स्पर्श स्तनावर होताच चिनुच्या अंगातुन जणु विजेचा एक लोळ गेला. तिच्या घशातुन हुंकार आला. तिने सोनाच्या गळ्यात हाताचा विळखा घातला व तिला जवळ ओढले. तिने पुर्वी समलिंगी सेक्सचा ओझरता अनुभव तिच्या एका मैत्रीणीबरोबर घेतला होता. पण अशी मजा तेव्हा आली नव्हती. सोना तिच्या स्तनावर आळीपाळीने चाटत व चोखत होती. चिनुचे स्तन सुजुन त्याचा आकार अजुन मोठा झाला असे तिला वाटत होते. तिचे निप्पल अजुन मोठे झाले तर फुटतील असे चिनुला वाटु लागले. आपला स्तन हातात पकडुन तिने त्याला सोनाच्या तोंडात कोंबला. पण सोना फक्त तिचे निप्पल जेमेतेम तोंडात भरु शकत होती इतके चिनुचे स्तन मोठे होते.

चिनुचे शरीर सुखाने थरथरत होते. ती सोनाच्या कुल्ल्यावर हात फिरवु लागले. तिने सोनाचा गावून हळुहळु वर खेचला व ती सोनाच्या मांड्यावर नेला. सोनाच्या सडपातळ मांड्याशी तिची बोटे खेळु लागली. वर सरकत तिने कुल्ल्याच्या फटीत बोटे नेली.

सोना मन लावून चिनुचे स्तन चोखत होती. तिच्या कुल्यावर नांचणाऱ्या चिनुच्या बोटांचा स्पर्ष जाणवताच तिनेही धीर करुन चिनुच्या टाईट पोटावर तिचा हात नेला. तिच्या बेंबीशी खेळुन सोना चिनुच्या पोटावर वर्तुळार हात फिरवत असताना तिच्या हाताला चिनुचे भरघोस झाटे लागले. तिने सावकाश त्या जंगलात तिची बोटे नेली व ती चिनुचे कुरळे खरखरीत केस हातात भरुन प्रेमाने खेचले. अचानक तिला चिनुचे खालचे प्रवेशद्वार बोटाला लागले. त्याचा ओलेपणा जाणवून तिने त्यावर बोट फिरवले. चिनुच्या तोंडातुन एक अस्फुट किंकाळी बाहेर पडली.

चिनुच्या हाताने सोनाचे पाय फाकवले व सोनाच्या कुल्ल्याच्या भोकावर तिने वर्तूळाकार नख फिरवले. त्याबरोबर सोनाच्या शरीराने एक झटका दिला. "पुक्क" आवाज होवुन तिच्या तोंडातुन चिनुचे स्तनाग्र सुटले. चिनुच्या बोटाची जादु तिला सहन होई ना. त्या असह्य सुखाने अगतिक होवुन सोनाच्या तोंडातुन कामुक आवाज बाहेर पडु लागले. तिने आपले पाय फाकवुन चिनुच्या बोटाना जागा करुन दिली.

चिनुचे अनुभवी बोट सोनाच्या क्लिटवर घसरले व बरोबर मोक्याच्या जागी घुटमळु लागले. सोनाच्या तोंडातुन परत आवाज फुटला. सोनाचे शरीर उडत होते. चिनुने तिच्या अंगावर झोपलेल्या सोनाला तिच्यावरुन धकलुन तिची पाठ बेडवर टेकवले व तिला झोपवले.

चिनु उठुन बसली व सोनाच्या ओठाना किस करत तिचे पियरसारखे दिसणारे स्तन एकेकदा चोखले. वाकुन चिनुने सोनाच्या पोटावरुन जीभेने चाटत तिने सोनाच्या बेंबीत जीभ घातली. सोनाच्या तुरळक झटाशी बोटाने खेळत ती तिच्या क्लिट्वर बोट नेले. सोनाने एक हात तोंडावर घट्ट दाबून घेतला व तिच्या घशातले आवाज तिने थांबवायचा प्रयत्न केला.


सोनाच्या उघड्या मांड्यात वाकलेल्या चिनुने मगापासुन येणारा सोनाच्या योनीचा वास नाकात भरुन घेतला. त्या वासाने धुंद होत तिने तिचे नाक त्या दाण्यावर घासले. तिथे तिने जीभेचे टोक लावले व सोनाच्या योनीची चव घेतली. ती चव आवडुन चिनु सोनाची योनी चाटायला लागली. तिचा सुजलेला दाणा दातात धरुन चोखायला लागली. चोखताना तिचे बोट क्लिटच्या बाजुला वळवळत होते. सोना आता पुर्ण गळपटली व तिला मिळणाऱ्या सुखाने झडायला लागली.

झडताना सोनाचे शरीर थरथरत, कापत होते. तिच्या योनीतुन स्त्रावणाऱ्या कामरसाने चिनुचे तोंड माखले. तिचा योनीरस ओघळुन बेडवरची चादरही ओली झाली. सोना परत एकदा झडली. तिचे शरीर जोरदार शहारले. तिने आपली योनी चोखणाऱ्या चिनुला प्रेमाने वर ओढले व तिचे चुंबन घेतले. चिनुच्या ओठाना व जीभेला येणारा स्वतःच्या योनीचा वास सोनाला आला.

"माझे सोने माझी सोनुली तु चाटलीस. आता मी तुझी छकुली खाणार. हियर आय कम!!" सोना आता चांगलीच चेकाळली होती.

सोनाने चिनुला पाठीवर झोपवले व तिची निकर तिच्या पायातुन ओढुन खाली टाकली. चिनुचे पुर्ण नग्न शरीर ती डोळे भरुन पहात होती. चिनुचे जिमनॅस्टिकने व पोहुन दणकट झालेले शरीर चांगले पिळदार होते. तिचे मोठाले स्तन इतके वजन असुनही अजीबात ओघळलेले नव्हते. तिच्या स्तनावरची चॉकलेटी रंगाची मश्रूमच्या आकाराची स्तनाग्रे सोनाला खावुन टाकावीशी वाटली. चिनुचे पोट एकदम सपाट होते. तिच्या बेंबीच्या जरा खालुन चालु होणारी लवेची रेषा त्या दणकट मांड्यांच्या खाली पोहचेपर्यंत घनदाट जंगलात रुपांतरीत झाली होती. सोनाने चिनुला पुर्वी अनेकदा नग्नावस्थेत ओझरते बघितले होते. आज मात्र तिच्या नग्न शरीराच्या दर्शनाने तिच्या मनात वेगळेच कामुक भाव निर्माण झाले होते व त्यामुळे सोना अतिशय उत्तेजीत झाली होती.

"सोना मला कसे तरी होत आहे ग. एकदम हॉर्नी झाली आहे मी तुला क्लायमॅक्स करताना पाहुन. मला लवकरात लवकर तु मला काहितरी कर ना प्लिज?" चिनु सोनाला विनंती करताना पुरती व्याकुळ झाली होती.

सोना हसली व तिने चिनुचा पप्पी घेतली. तिने जीभ चिनुच्या तोंडात खेळवत तिला जोरदार फ़्रेंच किस केले.

"ओके माय डिय़र चिनु, मी तुला आता खावुन टाकणार आहे." सोना चिनुच्या कानात कुजबुजली.

सोनाने चिनुच्या कानाचा किस घेतला. मानेवर किस करत ती चिनुच्या स्तनामधल्या घळीचे किस घ्यायला लागली. सोनाने चिनुच्या स्तनाग्रावर ओठ नेले व तिने चिनुचे सुजलेले एक बोंड दातात पकडले. जीभेने स्तनाग्राशी खेळत ती ते चोखायला लागली. चिनुने डोळे मिटुन घेतले. सोना तिचे करत असलेले लाड आवडुन तिने जोरदार हुंकार दिला. तिच्या श्वासाचा वेग वाढला व ती धापा टाकु लागली.

सोनाने तिचा उजवा हात चिनुच्या पोटावरुन घसरत खाली नेला व ती चिनुच्या योनीवरील जंगलाशी चाळे करु लागली. त्या कुरळ्या केसाना चाळवतानाच तिने तिचे बोट चिनुच्या ओल्या झालेल्या योनीद्वारात फिरवले. एका बोटाने योनीत खेळत असताना तिने दुसरे बोटही चिनुच्या योनीत फिरवत चिनुच्या त्या मांसल ओठाना पंजात पकडले व आळायला लागली. तिचा आंगठा चिनुच्या क्लिटला चाळवत होता.

चिनुचे शरिर तडफडायला लागले. याआधी तिच्या ग्रुपमधल्या एका मुलीने तिच्याशी समलिंगी चाळे करायचा प्रयत्न केला होता. पण चिनुला त्यात अजिबात मजा आली नव्हती. पण बहिणीबरोबर संग करताना तिला फारच आनंद मिळत होता व त्याने ती अतिशय उत्तेजीत झाली. तिच्या आतुन आनंदाचे चित्कार बाहेर पडत होते. तिचे दातात ओठ पकडुन आवाज न करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न चालु होते. तिच्या योनीत संचार करणारी सोनाची बोटे तिला अधिकाधिक चेतवत होती.

सोनाला चिनुच्या शरिरात होणाऱ्या थरथराटाची जाणीव होती. तिचे अस्फुट चित्कारही तिला कळत होते. चिनुला तिच्या चाळ्यांमुळे मिळणाऱ्या आनंदाच्या जाणीवेने सोनाला अजुन चेव चढला. तिची नजर उशीच्या खालुन डोकावणाऱ्या वाईनच्या बाटलीवर गेली. त्या बाटलीने काही तासापुर्वी तिचे दुखः तिला विसरायला लावुन तिला आनंद दिला होता. तिने चिनुचे परत कसुन चुंबन घेतले व बाटली हातात घेतली.

एका हाताने चिनुचे स्तन कुरवाळत सोनाने हळुवारपणे बाटलीचे तोंड चिनुच्या कमळासारख्या उघडलेल्या योनीमुखात फिरवले. प्रेमाने सोना चिनुच्या योनीच्या ओठावर बाटलीचे तोंड फिरवु लागली. चिनुच्या योनीरसाने बाटलीचे निमुळते तोंड ओले होवुन चमकायला लागले. ओल्या वाईनच्या बाटलीने सोनाने चिनुच्या क्लिटला स्पर्श केला व परत तिच्या योनीमुखात हळुवारपणे सर्वत्र स्पर्श करत बाटली फिरवली.

चिनुला हा नवा खेळ आवडला हे तिच्या वाढलेल्या आवाजाने व तिच्या चेहऱ्यावर उमटणाऱ्या भावाने सोनाला कळत होते. हळु हळु सोनाने ती बाटली चिनुच्या योनीच्या भोकात घातली व लगेच बाहेत्र काढली. हळू हळू लयीत येत ती बाटलीचे तोंड चिनुच्या योनीत आत बाहेर करु लागली.

सोनाच्या या अनपेक्षीत हल्ल्याने चिनुच्या शरीरातुन जणु विजेचा प्रवाह गेला. तिने पाय बेडवर रोवुन आपले शरिर गादीवरच्या वर उंचावले व तिने तोंडातुन एक जोरदार किंचाळी फोडली पण काहीच आवाज बाहेर आला नाही. तिची योनी जोरदार स्पंदु लागली व तिचा आनंद तिच्या योनीतुन स्त्रावरुपाने बाहेर ओसांडुन वाहु लागला. सुख असह्य होवुन तिने हाताने सोनाच्या हातातली आपल्या योनीत फिरणारी बाटली बाजुला केली.

सोनाच्या हाताला चिनुच्या योनीत उठलेली वावटळ जाणवली. तिने स्वतःला चिनुच्या शरीरावर झोकले. चिनुच्या दोन पायाच्यामध्ये येत ती तिची योनी चिनुच्या योनीवर रगडायचा ती प्रयत्न करू लागली. दोघींचीच्या झाटांचे घर्षण होवु लागले. चिनुच्या गोल स्तनावर सोनाचे त्रिकोणी स्तन सपाट झाले व स्तनाग्रे एकामेकावर घासुन जणु त्यातुन ठिणग्या उडु लागल्या.

सोनाच्या शरीराची गरज जाणवुन चिनुने तिचे कुल्ले उंचावुन स्वतःची योनी सोनाच्या योनीवर भिडवली. दोघीही एका गतीने कुल्ले व मांड्या खाली वर करत एकीमेकीला सुख देवु लागल्या.*********सोना व चिनुचा प्रणयाचे हे सर्व प्रसंग मी माझ्या घरी बसुन पहात होतो व त्याची नोंद घेत होतो. सोना मन कंट्रोल केल्यावर मी त्याला प्रोग्राम केल्याप्रमाणे मला रिझल्ट मिळत होता. आता माझ्या प्लानचा पुढचा भाग उद्या सोनाच्या वाढदिवशी मला पुर्ण करायचा होता.पुढे चालु.......................
परप्रांतीय - ३ - सोनाचा वाढदिवसत्या आलिशान फाइव स्टार हॉटेलात शॅंपेन डिनर झाल्यावर आम्ही तिथल्या डिस्कोत बराच वेळ नाचलो. सोनाला जवळ घेवुन नाचताना माझे हत्यार सोनाच्या जीन्समधुनही मांड्याना व तिच्या योनीवर सतत मी टच करत होतो. माझ्या अपेक्षेप्रमाणे सोना उत्तेजीत होत होती. शेवटी न रहावुन तिने "मदन लेट अस गो होम" अशी मला विनंती केली.

मी सोनाला घेवुन माझ्या नवीन घरी गेलो. तिला मी अजुनपर्यंत हा फ्लॅट दाखवला नव्हता. सोना लिफ्टमधुन बाहेर पडली व तिच्या मागोमाग मी माझ्या फ्लॅटच्या दारासमोर आलो. मी दार उघडले व तिला आत जायचा इशारा केला. ती आत शिरत असताना मी सीटिंग रूममधले दिवे लावले. बऱ्यापैकी फर्निश्ड केलेला तो फ्लॅट पाहुन सोना इंप्रेस झाली.

"हॅपी बर्थ डे, माय डार्लींग!" मी तिला जवळ घेतले व तिचे एक लांब लचक चुंबन घेतले. माझ्या मनात मुद्दाम निर्माण करुन डोकावलेली वासना सोनाला कळेल याची मी खबरदारी घेत होतो. मी तिच्यावरचा चुंबनाचा मारा चालु ठेवुन तिची कमनीय पाठ, नाजुक खांदे, व तिच्या जीनच्या आतल्या कडक कुल्ल्यावरुन माझे हात मनोसक्त फिरवत होतो.

मी माझा हात समोर नेवुन तिचा एक स्तन हळुवारपणे हातात घेतला व दाबला. तिच्या शर्टाची बटणे काढत मी हात आत टाकला. ब्रावरुनच तिचे स्तन दाबले. शर्टची सगळी बटणे सोडत मी तिची ब्रात बंदिस्त असलेली टोकदार चोचा असलेली कबुतराची जोडी हाताळत तिला चुंबत होतो.

तिचा शर्ट तिच्या हातातुन काढायचा प्रयत्न करू लागलो. तिने मला मदत केली व स्वतःच शर्ट अंगावरुन उतरवला व खाली जमिनीवर टाकला. सोना आता फक्त ब्रा व जीनवर लाजत माझ्यासमोर उभी होती. मी तिला जवळ मिठीत घेतले व फुलासारखे उचलुन आत बेडरूममधे नेले.

सोनाला बेडवर ठेवुन मीही तिच्या अंगावर झोपलो. किस करता करता आम्ही एकामेकाच्या मिठीत जणु विरघळलो. मी तिला कुरवाळत न बोलता तिच्या शेजारी पडलो. फक्त सोनाच्या हुंकाराचा आवाज येत होता.

मी तिच्या ओठावरचे अमृत प्राशन करत होतो. सोना मला पुर्ण प्रतिसाद देत होती. मी तिला इतके दिवस माझ्यापासुन लांब ठेवले होते. इतके दिवस दबलेली तिची उत्कटता मला तिच्या देहाच्या प्रत्येक कणातुन जाणवत होती. मी तिचे चुंबन घेताना तिच्या सुंदर मुलायम केसाशी खेळत होतो. माझे ओठ तिच्या ओठ व गालांचे किस घेत होते. किस करताना मी तिला हलकेच चावत होतो. माझे हात तिचे कडक स्तन तिच्या ब्रावरुन दाबत होते. माझा एक पाय तिच्या अंगावर टाकला होता. सोना तिची मांडी उंचावुन माझ्या मी कडक केलेल्या हत्यारावर चोळत होती.

मी तिच्या कानात कुजबुजलो, " तुझी ब्रा काढु?" सोनाने चुंबन न तोडता झटकन होकारार्थी मान डोलावली. मी सोनाच्या पाठीवर हात नेवुन तिचे ब्राचे हुक सोडले. मी ओठानी तिच्या स्तनाचा उघडा भाग चुंबत दातात ब्रा पकडुन तिच्या स्तनाना मोकळे केले.

सोनाची कबुतरे उघडी पडली. तिचे पीयरच्या शेपचे स्तन तिच्या श्वासाबरोबर वर खाली होताना अप्रतीम दिसत होते. मी दोन्ही हातानी त्यांना दाबु लागलो. मी माझे ओठ एका स्तनावर टेकवले. एक स्तन हातात धरुन मी त्याला चाटु लागलो. एका फुलावरुन दुसऱ्या फुलावर जाणाऱ्या भुंग्यासारखे मी माझे ओठ व जीभ दोन्ही स्तनावर फिरवत होतो. मधुनच तिच्या स्तनाग्राना चावत होतो, चोखत होतो.

सोनाला मिळणारे सुख असह्य होवु लागले. ती माझ्या शर्टची बटणे काढायला लागली. मी शर्ट उतरावायला तिला मदत केली. तिचे हात माझ्या छातीवरच्या केसाशी चाळे करत होते. माझ्या पिळदार शरीरावर हात फिरवत ती माझ्या कडक पोटापर्यंत पोचली. माझ्या टाईट आठ पॅक अ‍ॅब्सशी चाळा करत तिचे कडक झालेले स्तन ती माझ्या छातीवर रगडत होती. मी तिला बेडवर झोपवले आणी मी तिच्यावर वाकलो. तिच्या टवकारलेल्या स्तनावर माझे ओठ टेकवुन तिचे निप्पल मी तोंडात घेतले. तिचे बोंड ओठाने चघळत मी चोखायला लागलो.

माझी बोटे सोनाच्या जीनच्या झीपशी चाळे करताच तिला माझ्या मनातले कळले व तिने जीन काढायला मला मदत केली व तिच्या शर्टाशेजारी तिची जीनही जमीनीवर पडली. माझे हात आणी तिच्या मांड्या यातली अडचण कमी होताच मी तिच्या मांड्याच्या आतल्या नाजुक भागावर माझा हात फिरवु लागला. माझ्या हाताला तिच्या अंगावर उरलेला एकमेव कपडा, तिची इवलीशी मुलायम चड्डी लागली.

माझ्या स्पर्शाने चाळवुन सोनाने पाय फैलावले. तिचा इशारा होताच मी तिच्या प्रेमगुहेचे द्वार चाचपडायला लागलो. तिच्या चड्डीवरुन मला तिच्या योनीभागावरील कुरळ्या केसाचा झुपका लागत होता. तिच्या चिटुकल्या चड्डीच्या वरुन मी तिच्या फटीवर बोटाने रेषा मारु लागलो. पुढच्या योनीभागावर चड्डीचा ओलसरपणा जाणवत होता. माझ्या बोटांच्या संथ हालचाली तिला आतुन पेटवत होत्या. तिचे किस घेत एका हाताने तिचे स्तन कुरवाळत, दाबत, तिची स्तनाग्रे ओढत, त्यांना चिमटे काढत असताना माझा दुसरा हात तिच्या खालच्या ओठाना चाळवत चिमटीत पकडुन, मी तिच्यामधे इतके दिवस सुप्त असलेला वासनेचा ज्वालामुखी जणु चेतवत होतो.

तिचे डोळे बंद होते, पण तिच्या तोंडातुन हुंकार फुटत होते. "मदन माय डार्लींग! आय लव यु! काहीतरी कर ना! मला आता सहन होत नाहीरे!!" मी तिची चड्डी काढायचा प्रयत्न करताच तिने डोळे न उघडता तिच्या हाताने चड्डी काढली व जमीनीवर भिरकावली.

सोना आता तिच्या बर्थ डे सुटमधे पहुडली होती व त्यात कमालीची सेक्सी दिसत होती. इतकी की माझ्यासारखा अमानवी प्राणीही मोहीत झाला होता.

मी माझी तिच्या मखमली देहावर वरची व खालची माझी मोहीम पुढे चालु केली. माझ्या दुहेरी हल्यामुळे उत्तेजीत होवुन तिच्या योनीचे ओठ सुजुन फुलले व ते उघडे पडलेले ओठ माझ्या बोटाला तिच्या कुवाऱ्या टाईट योनीत प्रवेश करायाचे आमंत्रण देवु लागले. मी वेळ न घालवता सोनाची क्लिट बोटाने चाळवु लागलो. त्याने ती अजुनच पेटली. हा..... हु..... करत नितंब उंचावत माझ्या बोटावर ती तिची क्लिट भिडवु लागली. मी माझ्या हाताच्या आंगठ्याच्या नखाने त्या अंकुराला खाजवले व चिमटीत ते बटण दाबले. ती कहणली. तिच्या तोंडातुन एक हुंदका बाहेर आला. त्या सुखद भावनेच्या आवेगात ती शरीर ताठ करुन झडली. त्या आवेगाच्या भरात माझ्या पाठीवर तिच्या लांबसडक बोटाच्या लांब नखाने बोचकारल्याच्या तिच्या निशाण्या या माझ्या पृथ्वीवरच्या तात्पुरत्या देहावर तिने उमटवली.

ती शांत होताच मी तिचे प्रेमाने चुंबन घेतले. माझ्याकडे पाहुन ती छान लाजली. मला तिने घट्ट मिठीत घेतले. माझ्या तिच्या सर्वांगावर फिरणाऱ्या हाताला प्रत्युत्तर म्हणुन तिने तिचा हात माझ्या गुप्तांगावर नेला. माझ्या जीनवरुन मी कडक केलेले माझे हत्यार हाताळु लागली. माझे ते काम हत्यार तिच्या योनीवर लवकरच चाल करणार याची तिला कल्पना नक्की होती.

तिचा माझ्या गुह्यभागावर फिरणारा हात जाणवताच मी माझे हत्यार थोडे मोठे व कडक केले. तिला माझे हत्यार खरच पोलदी वाटले असावे. कारण तिला त्याचा आकार व त्याचा कडकपणा जाणवताच तिने चमकुन माझ्याकडे पाहिले व परत मस्त लाजली.

आमच्या रेवा ग्रहावर स्त्रीचे लाजणे ही भावना अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे हे मी माझ्या रिसर्चमधे वाचले होते व आज अनुभवले.

मी सोनाचा माझ्या हत्यारावरचा हात हटवताच हात तिच्या चेहऱ्यावर रागाचा भाव आला. पण मी उठुन माझी जीन काढतोय हे पाहताच काढतोय सोना परत हसली व तिच्या चेहरा लाजेने आरक्त झाला. फटाफट मी माझी जीन व जॉकी एकदम काढली.

माझी मुक्त झालेली तोफ आकाशाकडे १०० डिग्रीचा कोन करुन माझ्या आदेशाची वाट पाहत होती. हत्यारावरची शीर तटतटुन फुगली होती व उडत होती. आजुबाजुच्या घनदाट जंगलात हत्याराखालच्या अंडोळ्या कडक होवुन आक्रसल्यासारख्या दिसत होत्या. तिच्या नकळत तिने हात पुढे केला व माझ्या त्या हत्याराला लावला व एखाद्या नव्या खेळण्याप्रमाणे ते हातात घेतले.

मी परत तिच्या स्तनाना चोखु लागलो. उत्तर म्हणुन सोनाने माझे हत्यार हाताने दाबले. तिला लगेच जाणवले की माझे हत्यार मी तिच्या योनीत घुसणार होतो व तिचे कौमार्य भंग होणार होते. तिचा हात लागताच मी माझे हत्यार आणखी मोठे व लोखंडी कांबेसारखे टणक केले.

मी सोनाचा पाय वर उचलला व खांद्यावर ठेवला. आता माझे हत्यार मी हातात घेवुन तिच्या योनीच्या पाकळ्यांवर घासले. माझा दुसरा हात तिच्या स्तनाग्राना चिमटीत पिळले.

मी माझे हत्यार हळुहळु तिच्या योनीत आत घातले, व योनीत आतल्या बाजुला फिरवु लागलो. मी ते हळुच योनीच्या गुहेत ढकलले. सोनाला त्याची वेदना जाणवली पण आवडली सुध्दा. मी तिला तिच्या नितंबावर जोर देवुन माझ्याकडे खेचले व माझे हत्यार आणखी आत रेटले. मी एकाच वेळी तिचे क्लिटचे बटण व तिची स्तनाग्रांशी खेळत तिचे ओठ चुंबत होतो.

या नविन हल्याने सोना विव्हळु लागली. ही संधी साधुन मी माझे हत्यार तिच्या योनीतुन जवळजवळ पुर्ण बाहेर काढले व एका धक्क्यात परत आत घातले. माझ्या या हल्यात तिच्या कौमार्य पटलाचा बळी गेला. सोनाच्या कौमार्य पटलाचा भेद होताच तिने एक जोरदार हुंकार दिला व तिव्र वेदनेमुळे फुटणारी किंकाळी आवरायला स्वतःचा ओठ दातात दाबला. मीही माझ्या ओठानी तिचे ओठ बंद करुन टाकले.

मी सोनाचे डौलदार स्तन हातानी रगडत होतो. मी तिच्या कानात कुजबुजलो, "सोनाराणी मला माफ कर, तुला खुप दुखवले. पण तु जरा सहन केलेस तर नंतर तुला खुप मस्त वाटेल, मजा येइल."

तिने डोके हलवुन होकार दिला. मी तिला कुरवाळत तिच्या प्रेमविवारात माझे हत्यार आतबाहेर करत तिला हळुवार चोदत राहिलो.

तिच्या वेदना कमी झाल्या. मी परत माझा वेग वाढवला. अजुनही मी माझे पुर्ण हत्यार तिच्या कोमल योनीत घातले नव्हते. पण मी तिच्या योनीच्या आकारानुसार माझ्या हत्याराला आकार दिला. आता ती स्वतःहुन माझे हत्यार तिच्या योनीत आतवर घ्यायचा प्रयत्न करु लागली. तिची कंबर गोलाकार घुमवत तिच्या योनीच्या आतल्या एकुणएक स्नायुंना माझ्या हत्याराशी ओळखभेट करत होती. या तिच्या विवराच्या मंथनाने तिला खुपच मजा येत होती. यात किती समय गेला याचे भान ती विसरली.

आता एका नव्या उत्साहाने सोना खालुन स्वतःहुन मला धक्के देवु लागली. ती तिचे नितंब वर करत माझे हत्यार तिच्या नाजुक योनीत गिळंकृत करत होती. अचानक तिचे बांध तुटले व तिचे जणु भान हरपले. तिचे शरीर कापु लागले व ती माझ्या हत्यारावर तिच्या कामरसाचे फवारे सोडत झडली.

तिच्या योनीच्या स्नायुंची स्पंदने चालु होताच मी माझे हत्यारात जसे तुम्ही मानव तुमचे लिंगाला गळताना आचके देता तसे झटके निर्माण केले. मी तुम्ही विर्य सोडता तसे त्याच चवीचा, त्याच वासाचा व रंगाचा एक जाड मलईसारखा पातळ पदार्थ, तिच्या योनीत आतवर सोडला. त्यामुळे तिचा क्लायमॅक्सचा आनंद कैक पटीने वाढला.

मी माझे हत्यार तसेच तिच्या योनीत ठेवले. आम्ही एकामेकाच्या मिठीत तसेच पडुन राहिलो. थोडा वेळाने सोना तिच्या गोड ग्लानीतुन बाहेर आली. माझ्या मिठीतुन सुटुन ती उठली. तिच्या मांड्यावर रक्ताचे व आमच्या एकामेकात मिसळलेल्या प्रेमरसाचे ओले डाग होते. ते पहाताच व त्यांना तिचा हात लागताच ती बाथरूममधे जावुन पटकन शॉवर घ्यायला गेली व ५ मिनिटात परत आली.

तिच्या हातात एक ओला रुमाल होता. माझ्या हत्यारावर तिचा योनीरस, तिचे रक्त व माझे चीक लागले होते. तिने हळुवारपणे मला साफ केला. मी पाठीवर झोपलो होतो. माझ्या ओठाचे चुंबन घेवुन ती माझ्या अंगावर माझ्या शरीराची उब घेत झोपली. तिचे डोके माझ्या रुंद छातीवर होते. मी तिला घट्ट पकडुन तिच्या नितंबावर हात फिरवत झोपलो.

User avatar
rajkumari
Platinum Member
Posts: 1095
Joined: 22 May 2016 03:53

Re: परप्रांतीय (Alien) -marathi story of nonhuman and 2 girls

Unread post by rajkumari » 10 Aug 2016 03:19

काही वेळाने मी उठलो. सोना जागीच होती. "मला तहान लागली आहे." तिने मला हे सांगताच मी फ्रिझ उघडुन एक फाइव स्टार चॉकलेटचा बार व एक आईस बकेट्मधे ठेवलेली वाईनची बाटली घेवुन आलो. सोना बेडच्या बॅकरेस्टला उशी लावुन टेकुन बसली होती व माझ्याकडे पाहत होती. ती अजुनही नग्नच होती. एसीच्या थंड झोताने तिच्या शरीरावर काटा फुलला होता. त्या थंड झुळकींनी तिची स्तनाग्रे कडक होवुन त्यांच्या माना अजुनही उंचावलेल्या होत्या. मी तिचे एक चुंबन घेवुन साइड टेबलवर वाइनची बकेट ठेवली. मी तिला ग्लास भरुन दिला व आम्ही दोघे सिप करत वाइन पित राहिलो.

मी वळुन फाइव स्टार बार उचलला व त्याचे रॅपर काढले. तो बार मी तोंडाने चोखला व तिच्या ओठावर लावला. तिने ओठावरून जीभ फिरवुन ओठ चाटुन त्याची चव घेतली. मी बार तिच्या दोन्ही स्तनाग्राना लावला. स्तनावर वर्तुळाकार रेघोट्या मारत मी तिच्या बेंबीवर बार नेला.

वाकुन मी तिच्या ओठावरुन जीभ फिरवली व तिथे चिकटलेले चॉकलेटचे कण चाटले. तिचे स्तन चाटले. मग तिचे स्तनाग्रे चाटली व चोखली. चॉकलेटच्या रेघांचा मागोवा घेत मी माझी जीभ तिच्या शरीरावर फिरवत होतो.

पुढची पाळी तिच्या योनीची होती. बार मी तिच्या योनीवर नेला. तिच्या योनीपाकळ्यावरुन बार लावत मी तिच्या क्लिटच्या बटणावर बार रघडु लागलो. त्या संवेदना आवडताच तिने हाताने मला घट्ट मिठी मारली. मी फाइव स्टार तिच्या योनीत घातला व त्या छोट्या जागेत फिरवु लागलो.

तिला थोडा वेळ असे छळल्यावर मी माझे तोंड तिच्या योनीजवळ नेले. "चॉकलेट गोड आहे की तुझी ’छोनी’ हे मी जरा चव घेवुन पहातो." ती प्रचंड लाजली व तिचा चेहरा तिच्या तळव्यांनी झाकला.

मी तिच्या नितंबाना धरुन तिच्या मांड्यांची चुंबने घेवु लागलो. मांड्या चाटुन व किस करुन झाल्यावर मी तिची योनीजवळच्या संवेदनशिल भागाची नाजुक त्वचा चाटु लागलो. मी योनी सोडुन सर्व जागी चाटले व चुंबले. सोना जणु वेडी झाली. ती नितंब उचलुन तिची योनी माझ्या तोंडावर आणायचा प्रयत्न करु पाहत होती. मी मुद्दामहुन योनी सोडुन इतरत्र सर्व ठिकाणी चाटले.

"ए मदन असे काय करतोस. माझी पुस्सी खा न!" तिने मला आर्जव केले.

"पण ती गोड आहे का तुझ्यासारखी? गोड असेल तर मी खाईन!" सोना लाजली.

मी फाइव स्टार तिच्या योनीच्या पाकळ्यावरुन फिरवु लागलो. मधेच तिच्या क्लिटच्या बटनावर तो बार दाबत होतो व घासत होतो. मधेच तिच्या योनीत तो बार घुसवुन फिरवत होतो. तिच्या रसाने किंवा तिच्या योनीतल्या उष्णतेने बार जरा वितळला व ओला झाला. त्यामुळे जसा मी बार फिरवत होतो तसा चॉकलेट्ची रेघ तिच्या त्या त्या भागावर उमटत जात होती.

सोनाचे डोळे बंद होते व ती सुस्कारे सोडत तिचे नितंब वर खाली करत माझ्या हातातला बार तिच्या योनीत मी ढकलीन याचा प्रयत्न करत होती. बारचे बरेच चॉकलेट व कॅरामेल तिच्या योनीत पसरले होते. तिच्या स्त्रवणाऱ्या रसाचे ओघळ तिच्या योनीच्या छोट्या भोकातुन येत होते व तिची योनी जणु एक रसाळ चॉकलेट बनले.

मी बार बाहेर काढला तसे सोनाचे डोळे उघडले. मी बार तिला दाखवला. तिच्या योनीरसाने ओला झालेला बार बघताच सोना लाजली, पण माझ्याकडे पाहुन छान हसली.

आम्ही एकामेकाकडे पाहत होतो. मी तिला तिच्या रसाने माखलेला बार दाखवत माझी जीभ त्याला लावली व हळु हळु तो बार चाटु लागलो. तिचा चेहरा लाजेने पुन्हा आरक्त झाला. मी तिच्याकडे पहात असताना तो बार तिच्या तोंडाजवळ नेला. तिने मान उंचावुन तो चाटायचा प्रयत्न करताच मी माझा हात मागे घेतला. असे दोन तिनदा केले. पुन्हा तसे करताच सोनाने माझ्या हातावर झडप घालुन हात पकडला व बार तिच्या तोंडात गेला.

तिच्या जीभेला तिने एक मोठा तुकडा तोडला व तो चावत खट्याळ नजरेने माझ्याकडे पाहिले. मी उरलेला बार तोंडात घेवुन वाकुन तो तिच्या योनीत माझ्या ओठानी भरला. सोनाची माझ्या या कृतीने तगमग झाली असावी कारण तिने नितंब उंचावत योनी माझ्या ओठावर घासली.

मी वाकुन तिच्या ओठाचे चुंबन घेतले. तिने तोंड उघडुन तिच्या तोंडातले चॉकलेट जीभेने माझ्या तोंडात सारले. मी विरधळलेले ते चॉकलेट तिच्या स्तनाग्रावर उगाळायला चालु करुन स्तनाच्या घुमटावर चोळुन ते संपवले. नंतर लपालप चाटत तिचे स्तन स्वच्छ केले.

मी माझा मोर्चा तिच्या योनीकडे वळवला. तिला कल्पना होतीच मी काय करणार! तिने त्या अपेक्षेने तिचे पाय़ पुर्ण फैलावले व मला जागा दिली. बारचा बरच मोठा तुकडा अजुन तिच्या योनीत राहिला होता. मी प्रथम तिच्या योनीच्या ओठाना चाटायला लागलो. तिथले चॉकलेट संपताच मी योनीच्या द्वाराशी असलेला बार चाटायला लागलो.

माझ्या जीभेच्या हालचालीने बारचा तुकडा तिच्या योनीत आत बाहेर होवू लागला. त्या घर्षणाने सोनाचे सुख एका वेगळ्या पातळीला पोचले. ती जोराने श्वास घेत धापा टाकत ते सुख सहन करत होती. तिच्या डोळे मिटलेल्या चेहऱ्यावर आनंद ओसांडुन वाहत होता. मधेच आनंद इतका होत होता की तिचा श्वास थांबत होता.

"सोना कसे वाटतेय?" मी तिला विचारताच तिचे डोळे उघडले व उत्तर न देता तिने माझा कचकुन किस घेतला.

"मिळाले उत्तर?"

मी तिच्या योनीतुन जीभेने उरलेले चॉकलेट उचलले व तिच्या तोंडात भरवले. तिच्या रसात बरबटलेले तो बार तिला फाइव स्टार की ’टेन स्टार’ लागला हे तिचा चेहरा सांगत होता.

या आमच्या चाळ्यामुळे तिची योनी संभोगासाठी फुरफुरायला लागली होती. तिने "मदन तु ये ना!" अशी विनवणी केली.

मी सोनाला उठायचा इशारा केला. तिला कळेना मी काय सांगतो. सोना अर्धवट उठली, तसा मी बेडवर बॅकरेस्टला टेकुन बसलो. माझी पाठ सरळ होती, पाय किंचीत फैलावले होते. त्यामुळे माझे हत्यार सिलिंगकडे तोंड करुन अभिमानाने डोलत होते. सोनाला मी माझ्या मांडीवर यायचा इशारा केला. आता तिच्या डोक्यात उजेड पडला. ती मोटारसायकलवर बसावी तशी माझ्या मांडीवर चढली.

सोनाने आपला पाय माझ्या अंगावरुन पलीकडे टाकला व ती बसली. तिच्या उघड्या योनीद्वारावर माझे ताणलेले हत्यार धडका देवु लागले. नाजुक योनीवर आपटणाऱ्या माझ्या हत्याराचा स्पर्श सोनाला हा नवा अनुभव होता. मी हात खाली नेवुन माझे हत्यार तिच्या योनीत घातले. ते सोनाच्या भोकात योग्य रितीने रुतताच सोना न सांगता खाली वर करु लागली. सोनाचे कोनच्या आकाराचे गोळे हिंदोळे खात होते. मी मान खाली करुन जीभ लांब करुन सोनाचे निप्पल चाटले मग दोन हातात दोन स्तन पकडुन तिचे स्तनाग्रे कुस्करले. सोनाचे एक स्तनाग्र दातात पकडले व चावले. सोनाला इतकेसे स्टिम्युलेशन पुरेसे होते. "म......द...............न.......... !!!’ करत ती झडली.

माझ्या हत्याराला प्रथमच तिच्या पुच्चीच्या स्नायुंची कंपने जाणवली. सोनाच्या हालचाली थोड्या मंदावल्या. तरीही मी आळीपाळीने तिचे निपल चोखत होतो.

जसे जसे माझे हत्यार ती तिच्या योनीत आत घेत होती, सोनाला प्रचंड वेदना जाणवत होत्या पण तिला मिळणारे सुख दुखाःपेक्षा जास्त असावे. त्यामुळे ती दाताने ओंठ दाबत माझे हत्यार तक्रार न करता तिच्या आत घेत होती. मी माझ्या हत्याराचा आकार बदलला व जरा निमुळता केला. त्यामुळे तिला फारसा त्रास न होता माझे आर्धेअधिक हत्यार सोनाच्या कमळसारख्या फुललेल्या योनीत शिरले.

मी तिचे नितंब दाबुन तिला जवळ खेचले व माझे हत्यार सोनाच्या योनीत अजुन खोल घुसवले. तिव्र वेदनेने सोनाच्या डोळ्यातुन आश्रुंची धार लागली पण डोळे मिटुन वेदना सहन करत परत वर खाली करत मला झवायला लागली. माझे कुल्ले तिच्याबरोबर वर खाली होत तिला साथ देत होते. माझे हत्यार आता पुर्ण आत गेले. सोनाच्या वेदना कमी झाल्या असव्या. त्यामुळे तिही ’आ आउ..... आई.......ग...’ करत मजा घेवु लागली. सोनाची योनी मला आता पुर्ण ओली लागत होती. सोनाच्या योनीतुन माझे हत्यार बाहेर येताच योनीत तयार होणाऱ्या पोकळीने तिथुन "पचाक.......पचाक........." असा मस्त आवाज येत होता.

माझ्यावर आरुढ झालेल्या सोनाच्या सुखाचा काही मिनीटातच कडेलोट झाला व तिचा धबधबा फुटला. पुर्णपणे गलीतगात्र होवुन ती माझ्यावर कोसळली. मात्र सोनाच्या योनीने तरीही माझे हत्यार पकडुन ठेवले होते व सोनाच्या योनीतल्या स्नायुंच्या आकुंचनाने ते हत्यार जणु पिळले जात होते. सोनाला मिळणाऱ्या त्या सुखाच्या अनुभुती तिच्यासाठीए अवर्णनीय होत्या. त्यासुखात डुंबुन ती माझ्या अंगावर झोपी गेली. माझे हत्याराचे आकुंचन न करता मी तसेच तिच्या योनीत ठेवुन झोपलो.

त्या रात्री तिला जेव्हा जेव्हा जाग यायची तेव्हा मला न उठवता ती माझ्या हत्याराला योनीत आतवर आवळत रगडत स्वतःच सुख घ्यायची व झडुन आंनंदाने परत झोपायची.-----------------------त्या दिवशी माझ्या प्लानचा पहिला भाग आटोपला होता. आता दुसरा भाग पुर्ण झाला की माझा प्रोजेक्ट संपत होता व मी पृथ्वी सोडुन माझ्या रेवा ग्रहाकडे जायला मोकळा होतो.
परप्रांतीय ४ - सोना व चिनुमी मदन. रेवा गृहावरचा पाहुणा तुमच्या पृथ्वीवर तुमच्या कामजिवनाचा अभ्यास करायला आलो आहे. माझा प्रोजेक्ट जवळ जवळ पुर्ण होत आला आहे.

मोनाली वरचा माझा अभ्यास ९५% पुर्ण आहे तर तिची मावस बहिण चैताली उर्फ चिनुवर अजुन मी काम चालु केले नव्हते.

चिनु जेमतेम पाच फुट उंच आहे. गोव्याच्या उन्हात रापलेला तिचा चेहरा चारचौघींसारखा आहे. मात्र तिची फिगर मात्र दहा वेळा वळुन पहाण्यासारखी आहे. गोव्याची जिमनॅस्ट व स्विमींग चॅंपीयन असलेल्या चिनुचे शरीर दहा हजारात उठुन दिसेल असे कोकाकोला बाटलीच्या आकाराचे आहे. तिला पाहिल्यावर सर्वात पहिल्यांदा नजरेत भरुन उठुन दिसात ते तिचे आकर्षक मोठाले स्तन. पाच फुटी चिनुला ब्रा लागाते ४० साईझची.

चिनु ही समलैगीक संभोगाची चाहती आहे असे तिचे स्वतःचे मत होते. तसा तिच्या आयुष्यात तिने फार वेळाकाही लेस्बीयन संभोग केला नसेल. तिच्या शाळेत तिच्या पीटी टिचरने तिच्याकडुन काही धडे गिरवुन घेतले. हल्लीच तिच्या मैत्रीणीबरोबर तिने प्रयत्न करु पाहीला. त्यानंतर मोनाला जेव्हा तिने तिच्या अवस्थेच्या फायदा घेवुन गटवले व दोघींनी एकीमेकींच्या शरीरात उठलेला वणवा शांत केला.

काही दिवसापुर्वी मी सोनाचे मन माझ्या काबुत आणल्यानंतर सोना प्रचंड कामुक झाली. तिच्या उफाळुन आलेल्या लैगीक भावना अजुन जास्त पेटवण्याचा एक प्रयत्न म्हणुन मी चिनु व सोनाचा लेस्बीयन संबंध घडवुन आणला.

मी मोनाबरोबर संभोग करण्यापुर्वी तिला मी इतके पेटवले की तिला मधल्या काळात योनीची गरज भागवण्यासाठी मोनाला चिनुची मदत घ्यावी लागली. चिनुने तिला छान हाताळले. चिनुबरोबर शारीरीक संबंध धेवुनही त्याने ती शांत न होता उलट इतकी पेटली की त्यानंतरही मला प्रयत्नपुर्वक तिला माझ्यापासुन लांब ठेवावे लागत होते. तिने तिच्या वाढदिवसाला माझ्याकडुन जबरदस्तीने एकदाचे तिच्या योनीचे उद्घाटन करुन घेतले.

सोनाला आता माझ्या हत्याराची इतकी चटक लागली आहे की, गेले काही दिवस माझ्याकडुन दिवसातुन कमीतकमी दोनदा तरी संभोग करुन घेते. मी दर वेळेला तिला त्रास होणार नाही इतपत तिला ’सर्वीस’ करतो. प्रत्येकवेळा ती ४/५ ऑर्गॅझम वसुल करते, तरी तिची तृप्ती होत नाही.

आता चिनुची पाळी होती. तीही अजुनही कुंवारी होती, कुठल्याही पुरुषी मानवाच्या लिंगाचा स्पर्ष तिच्या योनीला झाला नव्हता. आता मला माझ्या प्रोजेक्टसाठी चिनुला आमच्यात तिसरा पार्टनर म्हणुन आणायचे होते.

मी हा विषय मोनाच्या तोंडातुनच काढुन घेतला. माझ्या घरात मी तिला तिची तृप्ती होइपर्यंत कामक्रिडेचा आनंद दिल्यावर बेडवरच आम्ही झोपुन गप्पा मारत होतो. माझ्या ह्या फ्लॅटमधे फक्त एकच बेडरुम आहे. पण त्या प्रशस्त बेडरुमधे माझी किंग साइझ बेड मात्र चांगली ऐसपैस आहे. ३/४ माणसे सहज झोपतील अशी. सोना मला घट्ट मिठी मारुन तिचा पाय माझ्या अंगावर टाकुन मला बिलगली होती व माझ्या छातीच्या केसाशी खेळत होती.

"मदन तुला माहीत आहे का? मी १४ व्या वर्षे वयात आले. नंतरची अनेक वर्षे मी जाणुनबुजुन माझ्या मनातला सेक्स हा विषय पुर्ण बंद केला होता. मला केवळ तुझ्यामुळे सेक्समधे किती आनंद असतो हे मला कळले. आपण भेटल्यापासुन तु मला इतका आनंद देत आहेस की मला त्याचे वर्णनही करता येत नाही. पण मला तुझी एक मदत पाहिजे आहे......" ती अचानक गप्प झाली. तिच्या मनातली खळबळ मी व्यवस्थित जाणुन होतो. तरी मी सोना तो विषय कसा काढते या उत्सुकतेत होतो.

"मदन यु आर अ थरो जंटलमन. तु माझी इतकी काळजी घेतोस. मला इतके जपतोस." सोनाने थांबुन मोठा श्वास घेतला. अजुनही तिच्या मनातले मला सांगावे की नाही या विचारात ती होती.

परत एक मोठा श्वास घेवुन ती माझ्या डोळ्यात पहात बोलली, "तुला माहीत नसेल पण चिनुमधे लेस्बीयन प्रवृत्ती आली आहे." तिने एखदा बॉंम्ब टाकल्याच्या आविर्भावात माझ्याकडे पाहिले. मी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही.

"तु मला इतके सुख देतोस. पण ती चिनु बिचारी अजुनही फारच दुखीः आहे. तिला सेक्स तर आवडतो पण तो आनंद मिळवायला ती चुकीच्या मार्गाने जात आहे असे मला वाटते. दर रोज रात्री ती हल्ली माझ्या शेजारी झोपते व माझ्याशी लेस्बीयन प्रेम करते व तिची सेक्सची भुक अनैसर्गीकरीत्या भागवते. हल्ली हे रोज घडत आहे. आणी त्यामुळे मलाही चिनुने माझ्या शरीराशी खेळणे आवडायला लागले आहे. मला भिती आहे मीही लेस्बीयन प्रवृत्तीची होत आहे!"

"रोज रात्री चिनु माझ्या शरीरावर अशी काही तुटुन पडते की मला तिची खरच दया येते. मी तिच्या या प्रॉब्लेमवर खुप विचार केला." ती परत गप्प होवुन सांगु की नको असा विचार करायला लागली.

"चिनु गोव्याची. १२ व्या वर्षी तिला तिच्या आईवडीलांनी पाचगणीच्या शाळेत घातले. लहानपणापासुन ती स्विमिंग चॅंम्प होती. शिवाय अ‍ॅथलेटिक्सची तिला आवड होती. तिच्या शाळेतल्या पीटी टिचरची ती खुप लाडकी होती. पण त्या बाईंनी चिनुचे नको तितके लाड केले. चिनु या दोन्ही खेळात आणखी पुढे गेली असती पण तिच्या दुर्दैवाने तिचे बूब्ज वयाच्या केवळ १५ व्या वर्षी नको तितके वाढले. तेव्हा तिची उंची केवळ साडेचार फुट होती पण तिचे बूब्झ ३२ साइजचे झाले होते. सहाजीकच ते इतके मोठे झाल्यावर तिला पोहण्यात तसेच इतर खेळात अडचण येवु लागली. "

"त्या टिचरने तिच्या स्तनांना दाबुन इतके मोठे केले असे मला नेहमी वाटते. शिवाय तिच्यात लेस्बीयन सेक्सची आवड उत्पन्न केली ते वेगळेच. मला चिनुच्या या गैरसमजावर मला एकच उपाय दिसतो. तो आहे, चिनुला खरा सेक्स काय असते याची जाणीव करुन देणे. ती अजुनही कुवारी आहे. कुठल्याही पुरुषाने तिला अजुन हात लावला नाही. कारण, चिनुची अजुनही समजुत आहे की ती लेस्बीयन आहे."

"तु तिच्याशी बोललीस का?" मी विचारले.

"हो" तिने मान डोलावली. "मदन माझी इच्छा आहे की तु तिची ही गैरसमजुत दुर करुन तिला खऱ्या सेक्सची जाणीव करुन द्यावीस. तिला स्त्री पुरुषाच्या प्रेमात किती आनंद असतो हे तिला तुझ्या इतके कोणीही तिला समजवु शकणार नाही." एका दमात इतके बोलुन सोना माझी प्रतिक्रिया काय होते हे पाहत होती.

मी फक्त मान डोलावली.

"चिनु आपले दोघांचे संबंध जाणुन आहे. मी काल रात्री तिला माझे तिच्या विषयीचे सगळे विचार सांगीतले. मी तुला भेटल्यापासुन तु माझ्यात कसा बदल धडवलास हेही तिला सांगीतले. मी तिला तु मला जो आनंद देतोस ते इतके वर्णन करुन सांगीतले की शेवटी तिला माझी आसुया वाटली. पण शेवटी ती मी तिला सुचवल्याप्रमाणे तुझ्याकडुन मी सांगीतलेला हा उपाय करण्यास राजी झाली आहे. आता बाकी तुझ्यावर अवलंबुन आहे."

मी परत मान डोलावली. सोनाने आनंदाने मला मिठी मारली. "चल मी चिनुला फोन करुन इकडे बोलावते."

मी तुम्हाला मागेच सांगीतलेले आठवत असेल. मी रेवा गृहावरुन पृथ्वीवर मानवाच्या कामजीवनाचा अभ्यास करायला मानवी शरीर धारण करुन आलो आहे आहे. आमच्या रेवा ग्रहावर काम जीवन असे नाही. आमच्या ग्रहावर पुनरुत्पादन हे कारखान्यात होते. त्यामुळे आम्हाला सेक्सची गरज नसते. सेक्सचा पहिला अनुभव मी सोनाबरोबर माझ्या प्रोजेक्टचा एक भाग म्हणुन घेतला. त्यामुळे दोन फटाकड्या मुलींशी एकदम सेक्स मी प्रथमच करणार होतो. तुमच्या भाषेत ’थ्रीसम’!

सोनाचा फोन होताच सोनाने मला तिचा प्लान समजावला. आम्ही दोघे बाहेर लिव्हींग रुममधे य्र्वुन बसलो. दहा मिनिटात चिनु आली. ती प्रथमच माझ्या घरी आली होती. सोनाने तिला आत घेतले, दार लावले व घट्ट मिठीत घेवुन तिच्यावर चुंबनाचा भडीमार करु लागली.

मी चिनुचे निरिक्षण करत होतो. ती फारशी उंच नाही. जेमेतेम ५ फूट असेल. साडेपाच फुटी सोनासमोर ती बुटकीच दिसत होती. चिनुच्या शरीरावर चरबी नाही पण लहानपणापासुन अ‍ॅथलेटीक्स व स्विमिंगमुळे बळकट झालेले तिचे शरीर किंचीत रुंद दिसते. केसाच्या वर बांधलेल्या पोनीमुळे, तिचा रापलेला पण नितळ सावळा साधासुधा चेहरा, जरासे अपरे नाक तिला शोभुन दिसते. तिने घातलेल्या स्वतः डिझाईन केलेल्या टाईट स्लीवलेस सलवार खमीजमधे चिनु खुपच सेक्सी दिसत होती. विषेशतः तिची उफाड्याची छाती तिच्या कुडत्यात तंग बसली होती. दुपट्ट्यातुन डोकावणारी तिची छाती कुणाही पुरुषाने एकदा तरी वळुन पाहावी अशी होती.

तुमच्या हिंदी सिनेमातल्या एखाद्या "आयटम गर्ल" सारखी चिनुची फिगर होती. ती सोनासारखी फारशी सुंदर नाही. पण सावळ्या चिनुत एक अनोखे सेक्स अपिल आहे. खरे तर ती कुठल्याही पुरुषाला सहज आकर्षीत करु शकेल. पण तिच्या मनातले गैरसमज तिला ते होवु देत नाहित व ती सर्व पुरुषांशी फटकुनच वागते.

सोनाच्या प्रेमाच्या वर्षावात चिनु गुदमरली. शेवटी सोना तिचा हात धरुन तिला माझ्याकडे घेवुन आली. चिनु माझ्याकडे पाहुन लाजली व आत बेडरुममधे पळाली. सोनाला तेच पाहिजे होते. तिने पळु पाहणाऱ्या चिनुचा दुपट्टा चपळाइने ओढुन खेचला. पण चिनु दुपट्टा सोडुन आत पळाली. हे सारे आमचे ठरल्या प्रमाणे घडत होते. सोना माझ्याकडे पाहत खिदळत चिनुमागे गेली.

आतमधे दोघींचे चित्कार मला ऐकु येत होते. सोनाने मला हाक मारली. मी वेळ न घालवता आत गेलो. बेडरुममधे फॉल्स सिलींगच्या किनाऱ्याचे स्पॉट लाइट्स चालु होते. त्या उजेडात मी पाहिले की, सोनाने चिनुला वार्डरोबच्या आरशावर दाबुन पकडले होते व एका हाताने चिनुचे कुल्ले दाबत दुसऱ्या हाताने चिनुचा चेहरा हातात घेवुन ती चिनुच्या ओठाचे फ्रेंच किसींग करत होती. मला पाहताच चळवळ करणारी चिनु स्तब्ध उभी राहीली. किस करुन शांत उभ्या झालेल्या चिनुला सोडुन सोना माझ्याकडे आली.

माझ्या जवळ येवुन पायाच्या चवड्यावर उभे होत चेहरा वर करुन तिने मला हळुच ओठावर किस केले. मी तिला मिठीत घेवुन वर उचलले व आम्ही ओठ उघडुन एकामेकाच्या जीभेशी खेळु लागलो. सोनाला किस करताना मी चिनुकडे एकटक पहात होतो. तिही पापणी न लवु देता माझ्याकडे पहात होती. सोना माझ्या अंगभर हात फिरवत माझ्या गाऊनमधे गुढी उभारलेल्या हत्यारावर तिचा हात नेला. हे करतानी एक पाय उंचावुन ती माझ्या मांडीवर तिचा योनीभाग घासत होती. गाउन मधला खडा झालेला माझा तंबू सोनाच्या मांडीवर घासला जात होता. सोनाने हातात माझे हत्यार पकडुन तिच्या मुठीत हाताळायला घेतले. चिनु डोळे विस्फारु सोनाच्या हातातल्या गाऊनमागे दडलेल्या माझ्या हत्याराकडे पाहत होती.

सोनाने माझ्या गाऊनची पट्टी सोडली व दोन बाजु वेगळ्या केल्या. माझे हत्यार मी किंचीत उत्तेजीत केले होते. अर्धवट ताणलेले त्या हत्याराकडे चिनु डोळे फाडुन पहात होती. इतक्या जवळुन पुरुषाचे इतके मोठे लिंग तिने प्रथमच पाहिले होते हे उघड होते. सोनाने माझा गाऊन खाली केला. मी तिला माझा गाऊन पुर्ण काढण्यात मदत केली.

माझे नग्न मानवसदृश्य शरीर बेडरूमच्या कोपऱ्यातुन पडलेल्या स्पॉटलाईटच्या प्रकाशात चमकताना मला समोर वार्डरोबच्या आरश्यात दिसत होते. सहा फुटी उंचीच्या माझ्या तगड्या मानवी शरीरावरचा देखणा चेहरा, केसाची आकर्षक स्टाईल, रुंद मान, ’व्ही’ शेप छाती, ८ बिस्कीटे दिसणारे अ‍ॅब्ज, माझ्या बळकट मांड्यामधे अभिमानाने मान वर करुन उभे असलेले माझे लिंग, चिनु मोठा आ वासुन पहात होती.

सोनाने तिचा गाऊन काढुन जमीनीवर भिरकाऊन दिला व तिही पुर्ण नग्न झाली. माझा हात धरुन तिने मला चिनुजवळ नेले. आता चिनुची बोलती पुर्ण बंद झाली होती. पण ती न लाजता माझ्याकडे पहात होती. सोनाने चिनुचा हात पकडला व तिला माझ्याकडे ढकलले. मी तिच्याकडे प्रेमळ नजरेने पहात होतो. मी तिचा हात धरुन हलकेच माझ्याकडे खेचले. तिही फारसे आढेवेढे न घेता जवळ आली.

मी तिचा हात माझ्या हातत घेवुन हलकेच दाबला व माझ्या छातीवर ठेवला. त्या हातातली थरथर मला जाणवत होती. तिचा हात माझ्या छातीवर फिरायला लागला. माझ्या डोळ्यात रोखुन पाहत ती तिचा हात माझ्या पुष्ट छातीवर फिरु लागला. माझ्या एका निपलवर, मग दुसऱ्या निपलवर तो जरा रेंगाळला.

सोना चिनुच्या मागे जावुन तिला मागुन चिकटली. ती मागुन तिचे नग्न स्तन चिनुच्या कपडे घातलेल्या शरीरावर दाबुन ठेवले व वाकुन चिनुच्या मानेचे व कानाचे किस घेवु लागली. तिने मागुन चिनुच्या कुडत्याची झीप खोलली. चिनु माझ्या अंगावर हात फिरवण्यात रमली होती. तिने काहीच विरोध केला नाही. हे पाहुन उत्साहीत होत सोनाने तिच्चा कुडता खालुन वर केला व तिच्या छातीपर्यंत वर केला. त्याने चिनुची समाधी भंग झाली असावी, कारण तिने सोनाकडे एक रागीट कटाक्ष टाकला पण सोनाला तिच्या खांद्यावरुन कुडता कढायला मदत केली. सोनाने लगेच तो चिनुच्या डोक्यावरुन खेचला व काढुन टाकला व वेळ न गमवता तिच्य ब्राचा मागचा हुकही काढला.

चिनुचे स्तन तिच्या बाकी शरिराच्यामानाने फारच मोठे आहेत. मागच्या पट्टीतुन मुक्त झाले तरी तिचे ४० साइजच्या ब्राचे कप खाली आले नाहित व स्तनावरच राहिले. सोनाने तिच्या पट्टेला खेचुन चिनुची ब्रा खेचली. तिचे भले मोठे स्तन माझ्या नजरेसमोर उघडे पडले पण न बाचकता ती तशीच माझ्याकडे पाहत उभी राहिली. ते भले मोठे मोदकाच्या आकाराचे स्तन आपल्या वजनाने न वाकत थरथरत पण मान वर करुन उभे राहिले.

चिनुचा हात माझ्या अ‍ॅब्जवर फिरत होते. तिचे स्तन इतके मोठे असुनही वजनाने ओघळले नव्हते. तिच्या स्तनाच्या वरच्या भागावर तिची तरारुन फुगलेली काळ्या रंगाचे ऐरोला व स्तनाग्रे तिच्या स्तनाच्या आकाराच्या मानाने खुपच छोटी आहेत. सोनाने चिनुच्या सलवारीची नाडी खेचली व तिच्या कडक नितंबावरुन सलवार खाली खेचली. चिनुने खाली न वाकता पायानेच तिचा पायजमा काढुन टाकला. चिनु आता फक्त छोट्या लो कट फ्रेंच पॅंटीत माझ्या समोर उभी होती. तिने पायजमा काढताना केलेल्या तिच्या पायाच्या हालचालीने तिचे हिंदकाळणारे स्तन मला फारच गोंडस दिसले.

सोनाने मागुन पुढुन हात घालुन तिची चड्डी काढुन टाकली व ती चिनुच्या शेजारी उभी राहिली. दोन रुपगर्वीता माझ्यासमोर नग्न उभ्या होत्या. मी त्यांच्या स्तनावरुन त्यांच्या मांड्यांच्या मधल्या जागेकडे नजर वळवली.

चिनुचा योनीभाग गुबगुबीत फुगलेला होता व तिच्या केळीच्या गाभ्यासारख्या मांड्याच्या वर उठुन दिसत होता. तिच्या योनी पाकळ्याही जाडजुड व फुललेल्या होत्या. चिनुच्या योनीभागाच्या वर भरपुर केस होते. पण योनीच्या पाकळ्या साफ केल्या होत्या. सोनाची योनी तिच्या मांड्यात लपली होती पण मला माहित होते की ती साफ गुळगुळीत होती.

दोघीही आपापल्या परीने सुंदर होत्या. सोना "ट" वरच्या एखाद्या फ्रेंच मॉडेलसारखी नाजुक व सडपातळ होती, तर चिनुचे शरीर एखाद्या मजबुत अ‍ॅथलेट्च्या अंगकाठीचे, पण तिही मला तितकीच आकर्षक भासली.

साडेपाच फुटी उंच गोऱ्यापान सोनाचे मी अनेकदा पाहिलेले लांब काळे केस सुटे सोडलेले होते. तिचा टिपीकल भारतीय फिल्म स्टारसारखा चेहरा, चिनुच्या मानाने छोटे दिसणारे स्तन, त्यावरचे लांब किरमीजी रंगाची निप्पल, सपाट पोट, त्यावरची नाजुक बेंबी, बारीक कंबर, लांबलचक मांड्या असे एकुणच कमनीय शरीर जितके माझ्या डोळ्याला सुखवत होते, तितकेच चिनुचे ५ फुटी शरीर माज्या डोळ्याना सुखवत होते.

दोघीही माझ्याकडे रोखुन पाहत होत्या. चिनुची नजर माझ्या लिंगावर होती. तर मी त्यांचे स्तन व योन्या आळीपाळीने पहात होतो. सोनाने योनीवरचे केस पुर्ण काढले होते. त्यामुळे तिची योनी एकदम नितळ दिसत होती. या उलट चिनुची फुगीर योनीवरच्या भागावर भरपुर केस होते पण फुललेल्या काळसर योनी पाकळ्या मात्र तुळतुळीत होत्या व ते दृश्य मला अमानवी असुनही फारच उत्तेजीत करणारे होते.

मी माझे लिंग जरा मोठे व कडक केले. ते पहाताच चिनुचे मोठे काळे डोळे अजुनही मोठे झाले. मी माझा हात पुढे केला व चिनुच्या स्तनावर बाजुने हात ठेवला. माझ्या स्पर्शाने चिनु परत एकदा थरारली. माझे पाहुन सोनाने तिच्या दुसऱ्या स्तनावर हात नेला. मी चिनुला बेडवर बसवले व मी तिच्याशेजारी बसुन तिचा एक स्तन दाबत वाकुन चाटु लागलो. सोनाने दुसरा स्तन दाबत माझे अनुकरण केले. आम्ही चिनुचा एकेक स्तन चोखत असताना तिने मान मागे टाकुन एक मोठा हुंकार दिला व तिची पसंती आम्हाला कळवली. मी चिनुला बेडवर मधोमध बसायचा इशारा केला व आम्ही दोघे तिच्या दोन बाजुना बसलो.