Marathi Stories उदघाटन

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit webvitaminufa.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Marathi Stories उदघाटन

Unread post by sexy » 04 Jul 2016 09:16

रमेश आणि उमेश हे दोघेही अगदी लहानपनापासून जवळचे मित्र होते. दोघांनीही इंजिनिअर पर्यंत शिक्षण घेतल्यावर एकाच कंपनीत नोकरी धरली. दोघांचेही लग्न जुळले तेव्हा हनिमुनला सोबत सोबत जायचे त्यांनी ठरविले. त्यांनी ज्या युवतींशी लग्न केले, त्या शाळेत ओळख झाल्यापासून जिवाभावाच्या मैत्रीनीच बनल्या होत्या. लग्न झाल्यावर उमेश व रमेश त्यांच्या बायकांना घे‌ऊन हनीमूनला गोव्याला निघाले. पनजीला पोहोचतांना रात्रीचे नउ वाजले होते. टॅव्हल बसमधुन उतरतांना टॅक्शीवाल्यानी विचारले, ’साहेब कुठे जाणार’.

’एकाद्या फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये घेऊन चल.’ टॅक्शीवाला त्यांना पनजीच्या ताज हॉटेलमध्ये घेऊन आला. कॉउंटरवर गेल्यावर रुमचे रेट पाहून थक्क झाले. समुदाचा देखावा दिसेल अशी ती डिलक्स रुम्स हो्त्या. एका रुमचे एका रात्रीचे भाडे १२००० रुपये इतके होते. एका रुमसाठी ऎवढे पैसे खर्च करण्याची त्यांची ऎपत नव्हती, पण एक वेगळा अनुभव म्हणून त्यानाही एकदातरी अशा हॉटेलमध्ये एखादी रात्र तरी काढावी म्हणून तिव्र ईच्छा झाली. दोघांनीही डबलबेडच्या दोन रुम्स बुक केल्या. रुमबॉयने त्यांच्या बॅग रूममधे आणून ठेवल्या. रुमची सजावट व ऐसपैस पलंग पाहून त्यांचे चेहरे आनंदाने उजळून निघाले. “व्वा… किती छान आहे !” असे सहज वाक्य त्यांच्या तोंडून निघाले. फाइव्ह स्टार हॉटेलला शोभेल इतक्या जबरदस्त सोयिने युक्त अशा त्या रुम होत्या. रुममध्ये सोफा सेट, त्याच्या सोबत मोठमोठ्या आरामदायक खुर्च्या, टी टेबल, आलमारी, फोन, टि.व्ही अश्या कितीतरी बर्‍याच सुविधा होत्या. दोघा व्यक्तींना एकाच वेळेस आंघोळ करता येईल अशी मोठी बाथरुम होती. रमा व उमा पहिल्यांदा आपापल्या रुमच्या टॉयलेटमधे जा‌ऊन मस्तपैकी शॉवरच्या खाली आंघॊळ करुन दिवसभराचा थकवा दूर केला. रुममध्ये येवून दोघीनींही पायजमा व टॉप असा नाईट ड्रेस घातला. मग रमेश व उमेश सुध्दा फ्रेश होण्यासाठी आपापल्या रुमच्या बाथरुममध्ये गेले. त्यांनीही बरमुडा व टी शर्ट घातले. पुढिल प्रोग्राम काय म्हणून ते ठरविण्यासाठी चौघेही रमेशच्या बेडरुममध्ये आले. रमेश म्हणाला, ’गोव्यात काजुबोंडाची फेनी नावाची वाईन प्रसिध्द आहे. ती बोलवायची काय ? ’ठीक आहे.’ असं उमेश म्हणाला. मग त्यांनी रुमबॉयला बोलाऊन काजुफेनी व सोबत काजुफ्राय, मच्छी व चिकनच्या प्लेटच्या आनण्याच्या ऑर्डर्स दिल्या. एका प्रशस्त सोफ्यावर रमेश व त्याची वधू रमा तर दुसर्‍या सोफ्यावर उमेश व त्याची वधू उमा एकमेकांना चिपकून बसले. दोघींच्या मादक श्वासाचा गंधाने रमेश व उमेश भारावून गेले होते. त्यांची कानशिले तापली होती. दोघींनी सेंटचा हलकासा फवारा मारल्याने रुममध्ये मस्त सुगंध पसरला होता. दोघीही रंगाने गोर्‍या, गुलाबाच्या फुलासारखे नाजुक गाल, सरळ नाक, रसरशीत ओठ बाहुलीसारखे बोलके व मोठे डोळे आणि काळे लांबसडक केस. स्निग्ध गोरी त्वचा. आंगात भरलेल्या व तारुण्याने मुसमुसलेल्या जवान पोरी होत्या. रसरशीत, उन्नत उरोज आणि भरगच्च असे नितंब. त्या दोघीही खुपच ताज्यातवान्या आणि एखाद्या सौदर्य देवतेप्रमाणे अतिशय सुंदर दिसत होत्या. त्यांच्या अशा रुपामुळे त्यांचे नवरे रोमांचित न झाले तरच नवल !

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Marathi Stories उदघाटन

Unread post by sexy » 04 Jul 2016 09:16

तो प्रसन्न वातावरण पाहुन केवळ रमेश व उमेशचाच नव्हे तर रमा व उमाचा सुध्दा श्वास गरम होत गेला त्यांच्या हृदयाची धडधड वाढत चालली होती. मग त्यांनी उगीचच थोड्याफार इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारुन त्यांच्यातील अवघडपणा नाहिसा केला. तेवढ्यात रुमबॉय ड्रिंक व जेवण घेऊन आला. रमेशने ड्रिंकचे चार पेग तयार केले. त्याने एक पेग रमेशच्या बायकोला देऊन दुसरा पेग स्वत:च्या बायकोला दिला. तेव्हा त्या दोघीही आढेवेढे घेत होत्या. पण रमेश म्हणाला, ’आपण येथे ऎन्जॉय करायला आलो. त्यामुळे प्रसंगाचा विरस करु नका. मस्त ऎन्जॉय करा.’ उमेशनेही त्याला दुजोरा दिला. मग चौघांनीही चिअर्स करत ड्रिंकचा ग्लास तोंडाला लावला. ड्रिंकचा एकेक घोट घेत व सोबत काजु, मच्छी व चिकनचे तुकडे तोंडात घालत रमून गेले. सर्वांच्या अंगात हळुहळु दारुची धुंदी चढत गेल्याने दोन्हीही जोडपे हळूच प्रणय क्रिडेत कधी रमुन गेले ते कळलेच नाही. रमेशने आवेगाने रमाला आणखी जवळ ओढून तीला मिठीत घेतले. ड्रिंकसोबत तिच्या तिच्या गोबर्‍या गोबर्‍या गालावर दीर्घ चुंबन घेतले ओठांचे अमृत चाखायला लागला. तसेच उमेशने सुध्दा उमाच्या रसील्या ओठावर आपले ओठ ठेवून त्याचीच नक्कल केली. दोघेही आपापल्या नववधुचे स्तन कधी टॉपच्या वरुन किवा आतमध्ये हात घालून चोळत होते.

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: Marathi Stories उदघाटन

Unread post by sexy » 04 Jul 2016 09:16

असं करतांना त्यांना विजेसारखा शॉक लागून त्यांच्या बरमुडाचा भाग फुगत चालला होता. चौघेचेही त्यांच्या रुममध्ये आपल्याशिवाय आणखी कुणीतरी बसून आहे याचे भान विसरुन मोकळेपणाने प्रणयाराधन सुरु झाले. चौघेही एकमेकाचे चाळे बिनदिक्कतपणे पाहत होते. दोघेही त्यांच्या नववधुच्या मादक वासाने वेडेपिसे झाले होते. ते चांगलेच तापले होते. अशा रोमान्सच्या माहोलमध्ये रमेशच्या डोक्यात एक भन्नाट कल्पना चाटून गेली. तो तसा उमेशपेक्षा चंचल व चावट वृतीचा होता. तो म्हणाला, ’आपण आपल्या बायकांसोबत जन्मभर राहणार आहोत. का नाही आजची रात्र आपण एकमेकांच्या बायकांसोबत घालवायची ?’ उमाला रमेशचे हे वाक्य ऎकून कसेचच तरी वाटलं. तीने आपला नवरा उमेशकडे एक ओझरता कटाक्ष टाकून मान हालवून नकार प्रदर्शित केला. रमेशचं तिच्याकडे लक्ष होतंच. तिची अबोल प्रतिक्रिया पाहून तो म्हणाला, ’अग मी काय अन उमेश काय आम्ही एकच आहोत, कोणतीही गोष्ट करतांना आम्ही शेअर करतो. नाही कारे उमेश ? मग यात अवघड काय ?’ उमेश काहीच बोलला नाही. तो कधी रमेशला विरोध करीत नव्हता. रमेशची बायको रमा सुध्दा काहीच बोलली नाही. तिला आपल्या नवर्‍याला विरोध करायचा नाही असं काहीतरी तिच्या मनात ठरलेले असावे. म्हणून तिचं स्तब्ध राहाणं एकप्रकारचं तिचा होकारच होता. ’हे बघ, उमा, आजची मधुचंद्राची रात्र म्हणजे उदघाटनाची रात्र आहे. जीवनात पहिल्यांदा तुमच्या नाजुक योनीचं उदघाटन होणार आहे. एखाद्या कार्यक्रमात कुणातरी सेलीब्रेटींना बोलाऊन त्याच्या हस्ते फित कापून त्या उपक्रमाचा शुभारंभ करतात. मग त्याचप्रमाणे आपण सुध्दा उदघाटन केले तर त्यात काय वावगे आहे ? रमा व उमा लाजून गेल्या. असं काही करायला त्यांच मन एकाएकी तयार होत नव्हतं. पण रमेश पटवण्यात पटाईत होता. दोघीही हो नाही करत शेवटी राजी झाल्यात. रमेशची योजना सफल झाली म्हणून तो खुष झाला तर उमेशही काहीतरी वेगळं थ्रील करायला मिळते म्हणून त्याच्याही चेहर्‍यावर खुषीचे तरंग उमटले. उपक्रमाची सुरुवात करायला आता रमेश व उमेश दोघेही अधिर झालेत. रमेश आपली बायको रमाला सोडून उमाच्या बाहुपाशात गेला तर उमेशही उमाला सोडून रमाला चिकटून बसत तिच्या ओठावर आपले ओठ टेकवले. ड्रिंकचा अंमल जसजसा शरिरात भिनत गेला तस तसे दोघींही नववधुची भिड हळुहळु चेपत गेली. रमेश उमाचे गाल, मान असे करत करत छातीचा वरचा उघडा भाग चुंबू लागला. मग मानेच्या खाली छातीच्या वरच्या भागातल्या घळीमध्ये तोंड घालून धसमुसळेपणाने टॉपच्या वरुनच तिचे स्तन कुरवाळू लागला. तिच्या उरोजाच्या घळीतून तिचे डौलदार दुधाचे गोरे गोरे घट जणू बाहेर येऊ पाहत होते. तिची आधीची नाराजी आता जवळ जवळ दुर होत चालली होती. कारण आता ती रमेशला मस्तपैकी प्रतिसाद देऊ लागली होती. त्याच्या डोक्यावरून ती प्रेमाने हात फिरवत होती. मग त्याने तिला आणखी जवळ ओढले. त्याने तिच्या आंगातला टॉप दोन्हीही हाताने खालचा भाग वर धरुन व तिचे दोन्ही हात वर करुन काढून घेतला. टॉपच्या आतमध्ये ब्रेसीअर नसल्याने तिचे दोन्ही डौलदार व भरलेले गोरे स्तन हिंदकळून खुले बाहेर पडले होते. तिचे दोन्ही स्तनावरील निप्पल्स चांगलेच ताठ झाले होते. ती आता अर्धनग्न झाली होती. तिने कदाचित फ्रेश होतांना ब्रेसियर घातली नसावी. तिचे असे उबदार गरगरीत गोल स्तन पाहताक्षणीच त्याच्या तोंडून ’वॉऽऽ वॉ ! किती छान !’ असे उदगार सहज बाहेर पडले. तिच्या स्तनावरचे ते सुरेख निप्पल पाहून तो मस्त सुखाऊन गेला. तिचे दोन्ही निप्पल्स चांगलेच ताठ झाले होते. दोन्ही स्तनावरच्या तांबूस तपकिरी रंगाचे ते गोजिरवाणे निप्पल उठुन दिसत होते. जणू चोखायला सोपे पडावे म्हणूनच निसर्गाने तशी योजना केली होती की काय ! तिचे ते उघडे स्तन व निप्पल आधाशीपने पाहू लागला. मग त्यावर हलकेच हात फिरवून त्याला अलगद कुरवाळले. आणि मग एक सोडून दुसरा हळूच तोंडात घेऊन चोखू लागला. ती तोंडाने स्स.. स्स्स.. असा आवाज करून त्याचे डोके तिच्या स्तनांवर जोरात दाबत होती. शिवाय अधूनमधून तिच्या पाठीवर दोन्ही हाताने आवरुन तो तिच्या छातीला आपली छाती भिडवत होता. त्याचवेळेस उमेशचे लक्ष आपली बायको उमाच्या अर्धनग्नकडे गेलं. तो पण आपल्या बायकोचे डौलदार व आकर्षक स्तन पाहून हरकून गेला. रमेशला उमेशच्या बायकोशी प्रणय करतांना इतका आनंद मिळत होता, की तो न राहवुन रमेशला म्हणाला, ’उमेश, तुझ्या बायकोचे स्तन इतके भरदार आहेत की किती धरु नी किती नाही असे वाटते.’ हे ऎकुन उमाची बायको अक्षरश: लाजेने चुर होवुन गेली. रमेश उमाच्या शरिराशी खेळत असतांना त्याच्या बरमुडाच्या समोरचा भाग फुगला होता. त्याचा लवडा आतल्या आत ताठ झाला होता. उमा त्याला चिकटून असल्याने तिला तो जाणवत होता. तेव्हा तीने बरमुडात हात टाकून त्याचा ताठ लवडा हातात घेऊन चोपडू लागली. इकडे उमेशही रमेशसारखाच रमाशी प्रणय करण्यात अगदी समरसुन गेला होता.